In het culturele veld in Nijmegen kent iedereen elkaar. Grote en kleine podia werken geregeld samen en kleine podia zijn lovend over de gemeente. Het buitenbeentje is de Thiemeloods: “Wij zijn vooral bezig met ons eigen voortbestaan.”

In Nijmegen zijn wel twintig cafés die geregeld muzikanten laten optreden en een tiental kleine cultuurpodia die theater, muziek en dans programmeren. Deze bestaan naast de zes grote cultuurinstellingen van Nijmegen, te weten LUX, Stadsschouwburg/De Vereeniging, Lindenberg cultuurhuis, Valkhof Museum, Doornroosje en de bibliotheek.

Lieke Wouters van Platform POST is blij dat samenwerking in Nijmegen bijna vanzelfsprekend is. [foto Jack van Dalen].
Platform POST
Lieke Wouters van Platform POST is goed te spreken over de samenwerking: „We spreken de gemeente geregeld, en krijgen al meer dan vijftien jaar subsidie. POST richtte in 2019 het samenwerkingsverband Beeldende Kunst Nijmegen (BKN) op. BKN verbindt beeldende kunst van galerie tot kunstpodia en organisaties als het Valkhof Museum, POST, Fabrikaat, The Big Draw en Extrapool. We komen vier keer per jaar bij elkaar en organiseren uitwisselingsbijeenkomsten en rondleidingen. De Lindenberg zit er bij met Oddstream, wat nu Lindenberg Kunst en Techniek heet. Ik vind het bijzondere van Nijmegen dat samenwerking bijna vanzelfsprekend is.”

Het vroegere Expoplu heet vanaf 2021 Platform POST en heeft locaties in Nijmegen en Arnhem. POST brengt beeldende kunst die actuele politieke en sociaal relevante onderwerpen aan de orde stelt, zoals klimaatverandering en gelijkheid. POST presenteert drie tentoonstellingen per jaar in Nijmegen en daarbij een publiek programma, met lezingen, workshops en kunstenaarsgesprekken.

Daphne Rieken: „Extrapool blijft experimentele muziek programmeren in samenwerking met Doornroosje.” [foto Frieda Jansen-Bastiaans].
Extrapool
Daphne Rieken van Extrapool vertelt dat ze fijn samenwerken met de gemeente en Doornroosje. Ze ontvingen meer dan twintig jaar subsidie van het Mondriaan Fonds, maar twee jaar geleden stopte dat. „Doornroosje vond het jammer als daardoor onze experimentele muziekprogramma’s zouden verdwijnen en bood ons samenwerking aan. We organiseren samen de maandelijkse concertreeks Onderstuur, met vernieuwende, experimentele, nog onbekende livemuziek.
Ook de gemeente ziet het belang in van onze plek, waar we internationaal werken, en ondersteunde ons met extra subsidie. De gemeente schuift zo af en toe aan bij het BKN-overleg en een ambtenaar is vast aanspreekpunt. We zijn bezig om een meerjarensubsidie aan te vragen. Onze vaste lasten zijn fors hoger door de fairpayregel, waarbij artiesten een eerlijk salaris krijgen, de inflatie en de energiekosten. We zijn in gesprek met jeugdtheater De Horde in Nijmegen-Oost over een nieuwe samenwerking. Aangezien we van oudsher een kunstpodium zijn, zou een samenwerking met het Valkhof Museum ook voor de hand liggen. Maar dat is nooit van de grond gekomen.”

Extrapool biedt ruimte aan geluidskunst, performancekunst, korte exposities en ruw drukwerk van Knust, voor zowel de Nederlandse markt als daarbuiten. Daarnaast zijn er optredens, workshops, filmvertoningen en lezingen.

Daniël Wienke: „Waalhalla doet veel aan buurtsamenwerking.” [foto Jack van Dalen].
Waalhalla
Ook Daniël Wienke van Waalhalla, skateparadijs en podium voor culturele en maatschappelijke activiteiten, prijst de goede contacten met de gemeente: „Voor ons is de gemeente heel toegankelijk. Het was spannend of we konden blijven op onze locatie in het kader van de gebiedsontwikkeling hier. We vallen nu onder sportaccommodaties en hebben vooral met wethouder Broeren te maken. Cultuur en sport zijn bij ons met elkaar verweven, dus dat is niet gek. Voor ons culturele programma krijgen we geen structurele subsidie. We mogen elke één of twee jaar opnieuw een aanvraag doen.
We werken met veel organisaties samen. Ik noem er een aantal. Met Doornroosje zitten we in het Groot Nijmeegs Danceoverleg. We leggen de agenda’s naast elkaar en wisselen contacten uit, sturen bandjes door naar elkaar. De Lindenberg organiseert elk jaar een takeover bij ons, met presentatie van de Lindenbergbandjes. LUX zien we geregeld bij de NYMA, want we zijn onderdeel van het filmfestival Go Short en hebben hier vaker een openluchtbioscoop. Hiphopplatform The Mansion organiseert bij ons optredens en openmicavonden. We doen veel aan buurtsamenwerking. Met Simon Mamahit, van Beatwise en de Lindenberg, en de buurtsportcoach van de gemeente, een bekende breakdancer, zitten we in de Urban Coalitie en organiseren we vijf keer per jaar een soort conferentie waarbij we steeds anderen erbij vragen. Urban gaat over de straatcultuur van hiphop, r&b en rap.”

Wekelijks is er op het podium van Waalhalla een hiphopoptreden, een rockbandje of kleinkunst te zien. Soms zijn er symposiums. En er is een workshopruimte voor onder andere graffiti en dj’en.

Godfried Verstegen van Brebl heeft contact met vrijwel alle podia in Nijmegen. [foto Jack van Dalen].
Brebl
Godfried Verstegen van Brebl vindt de subsidierelatie met de gemeente goed en is in gesprek over een nieuwe locatie nu ze de Honig moeten gaan verlaten. „LUX en Lindenberg geven ons steun, vinden het belangrijk dat we onze eigen plek houden. De doelgroep die van jazz houdt is beperkt, de grote zalen zijn meestal te groot, onze tachtig plaatsen zijn perfect.” Hij heeft contact met alle grote podia in Nijmegen en met de meeste kleine. „De eerste vijf jaar van Brebl waren we vooral met onszelf bezig, maar gaandeweg kregen we beter contact met anderen. Er zijn in Nijmegen veel culturele dwarsverbanden. In Cultuur Netwerk Nijmegen zitten tien grote cultuurorganisaties bij elkaar. Naast de grote zes ook Music Meeting, Go Short, Wintertuin en voorheen Kwatta. Wij werken samen met Jazz & Impro Nijmegen, wat jaarlijks tien jazzconcerten organiseert op meerdere plekken in de stad. Met LUX, Doornroosje, Lindenberg en Stadsschouwburg zitten we in Festival Jazz International Nijmegen. Dit is een koepelorganisatie van organisaties die zich met jazz bezighouden in Nijmegen. We organiseren jaarlijks eind oktober een jazzfestival, hebben gezamenlijk programmeursoverleg en verwijzen door naar elkaar.”

Stichting Breblen programmeert vooral jazzmuziek en improvisatiemuziek en verzorgt tachtig concerten per jaar. De stichting is actief aan het zoeken naar een nieuwe locatie om haar activiteiten na 1 januari 2025 te kunnen voortzetten.

Jan van de Veerdonk vindt de Thiemeloods een sociale verbinder. [foto Jack van Dalen].
Thiemeloods
Jan van de Veerdonk faciliteert als mede-eigenaar van de Thiemeloods het pand, de horeca en het culturele programma: „We krijgen geen subsidie en hebben geen relatie met de gemeente, behalve dat ze vaker ruimtes huren voor informatiebijeenkomsten en vergaderingen. Ze vinden ons wel een mooi particulier initiatief dat moet blijven. Thiemeloods is een sociale verbinder. Zo’n honderddertig groepen komen geregeld bij ons: scholen, ROC, bedrijven, wijkgroepen, theatergroepen. De meeste hebben weinig geld. We kunnen hun de vaste kosten niet doorberekenen. Het gevolg is dat we voor de culturele activiteiten steeds geld tekortkomen. Toch programmeren en organiseren we zelf en samen met andere programmeurs kleinschalige muziek, theater en andere optredens. Zoals ook JIN-jazz en Land van Taal en Waal. De communicatie met andere grote en kleine podia is er vrijwel niet: „Het zou wel een mooie aanvulling zijn, maar we zijn vooral bezig met het eigen voortbestaan.”

De Thiemeloods als culturele plek bestaat vanaf 2008. Er zijn avonden met muziek, (improvisatie)theater en open avonden met Land van Taal en Waal. De Thiemeloods gaat dit jaar in de verkoop.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl