Overal in de stad zijn ze te zien: de huurscooters en elektrische huurfietsen van commerciële aanbieders. Ze staan breeduit op smalle voetpaden en versperren de doorgang op de stoepen. Mensen met kinderwagens of rollators kunnen er niet langs en ook de gewone voetganger moet naar de straat uitwijken. Op het voetpad waaien ze vaak om. Wat zegt dit over de gebruikers? Of over de verhuurders? En wat doet de gemeente eraan?

Deelscooter op de Slotenmaker de Bruïneweg. [foto:Lucia van den Bergh].
Al lang bestaan er huurfietsen, zoals de bekende ov-fietsen van de NS. Als ze niet gebruikt worden, staan ze meestal in de fietsenrekken en geven geen overlast. De huurscooters van Felyx en Check en de groene elektrische Bolt-fietsen wel. Zelfs als er genoeg plaats is in de rekken of op scooterplaatsen bij de supermarkt worden die genegeerd. Is dat slordigheid of werkt het systeem dit in de hand?

De gebruiker van de ov-fiets moet deze terugbrengen. De gebruiker van huurscooters en -fietsen niet, de verhuurder haalt ze op. De fiets of scooter moet dan op een duidelijke plek worden achtergelaten. Wat een duidelijke plek is, is rekbaar. En dat is te zien.

Irritatie
Het regent klachten bij de verhuurders en de gemeente. Kort na de introductie verschenen kritische artikelen in de pers rond de vraag: ‘Mag dat zomaar?’ Een recente evaluatie geeft aan dat er nog niet veel verbetering is.

Dubbelparkeren op de smalle stoep. [foto: Lucia van den Bergh].
Ook bij de ANWB is de discussie losgebarsten. Een redactielid van het vakblad Verkeerskunde voerde een gesprek met het ledenpanel van de ANWB. Zij citeert daaruit: „Geregeld ziet men dat de scooters worden geplaatst op de meest onhandige plekken waarbij de toegankelijkheid op wegen en trottoirs wordt bemoeilijkt, zoals midden op de stoep, op de hoek van een straat of dicht langs de weg. Ook ziet men soms meerdere scooters bij elkaar geparkeerd, waardoor de stoep geheel geblokkeerd wordt of ze vallen om.” Afgezien van de belemmeringen in de toegankelijkheid, vinden ANWB-leden ook dat hierdoor het straatbeeld rommelig wordt.

Blokkeren van voetpaden is officieel niet toegestaan, maar er is een zekere mate van tolerantie, bijvoorbeeld voor het afgeven van goederen of verhuizing. De ANWB-leden: „De grootste oorzaak van het onjuist parkeren is dat gebruikers zich niet verantwoordelijk voelen voor het gehuurde vervoersmiddel.” Er mag volgens leden strenger gehandhaafd worden vanuit de verhuurorganisaties, politie en/of gemeenten.

Handhaving
Wethouder Cilia Daemen herkent de klachten en reageert op de foto’s van foutparkeerders. „Dit zijn inderdaad voorbeelden van hoe het niet met de aanbieders is afgesproken. Zij zijn verantwoordelijk om stoepen vrij te houden zodat iedereen erlangs kan. We zien in de evaluatie dat de overlast erg groot blijft en dat we maatregelen moeten gaan nemen, zoals het maken van parkeervakken.” En er gaat volgens de wethouder meer gebeuren.

Midden op het voetpad waaien fietsen gemakkelijk om. [foto: Lucia van den Bergh].
Er wordt bijvoorbeeld een aantal straten met smalle stoepen uit het servicegebied gehaald, zodat hier geen ritten meer kunnen worden afgesloten. Gebruikers die verkeerd geparkeerd hebben, krijgen na een melding of negatieve beoordeling een waarschuwing of boete. Als ze verkeerd blijven parkeren, worden ze door de aanbieder geweigerd. Gebruikers worden geregeld herinnerd aan de instructies om netjes te parkeren. De gemeentelijke afdeling Toezicht maakt rondes door de stad om de verkeerd geparkeerde voertuigen te signaleren en melden.

„De parkeeroverlast is een belangrijk aandachtspunt”, zegt de wethouder. „Ik hoop dat men snel verbetering gaat zien en in de tussentijd helpt het als men meldingen maakt van verkeerd geparkeerde voertuigen, bijvoorbeeld via de Meld&Herstelapp.”

Ook andere landen maken gebruik van deelvervoermiddelen. Het verschil is dat men meestal het deelvervoer op verplichte locaties dient te parkeren. Gewoon achterlaten is niet toegestaan. Er is dan geen overlast.  Een lezersreactie bij het ANWB-verhaal: „Dus NL, hoe moeilijk kan het zijn?”


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl