Het huishoudelijk afval in kilogram per inwoner van Nijmegen gespecificeerd naar soort afval [bron CBS StatLine].
Wanneer we een product kopen, bijvoorbeeld een tv, dan gedragen we ons als consument. We consumeren, letterlijk betekent dat: we verbruiken. We doen dat voor een prijs die we willen betalen en voor een stukje genot dat we ervoor terugkrijgen. Hierop draait de Nederlandse economie. Zonder consumenten en het vertrouwen dat wij hebben in het ruilen van geld voor producten komt het land tot stilstand. Maar na een tijdje gebeurt er iets: het product is op, kapot of niet meer bruikbaar, dus weg ermee. Onze consumptie is over, geen honger meer. Die prachtige, glanzende tv is geen product meer en krijgt een nieuwe naam, afval. We willen er niets meer mee van doen hebben. Raar eigenlijk, en ook onverantwoord. Het duurzaamheidsideaal waar steeds meer mensen zichzelf op laten voorstaan, breekt hier af. Het begrip bij iedereen, bij elke consument, dat op het moment dat je koopt je medeverantwoordelijk bent voor het afval dat die aankoop creëert, is nog veel te laag. De afvalberg die Nederland gezamenlijk elk jaar weer opbouwt, haalt astronomische hoogten.

Hergebruik
In Nijmegen stijgt het hergebruik voor huishoudelijk afval. Dit percentage lag in 2017 op 69 procent, landelijk ligt het hergebruikpercentage op 56 procent. De hoeveelheid in Nijmegen ingezameld huishoudelijk afval is gedaald van 77.600 ton in 2009 naar 67.800 ton in 2018. De daling geldt onder meer voor de hoeveelheid restafval via de Nijmeegse groene zak, maar vooral voor de categorie grof restafval. Steeds meer afvalmateriaal kan opnieuw worden gebruikt. Dit diagram geeft een overzicht van het huishoudelijk afval in kilogram per inwoner van Nijmegen in 2018, gespecificeerd naar soort afval.

Afvalproblematiek in Nijmegen
Aan afval zitten vele aspecten. Vijf onderwerpen komen aan bod in deze artikelen:

Geef de producenten hun afval terug; 

Scheiden voor het milieu;

De dag door zonder plastic;

Microplastics in het lichaam;

Nijmeegse milieustrijders.

Door Erik Janssen


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl