Het huishoudelijk afval in kilogram per inwoner van Nijmegen gespecificeerd naar soort afval [bron CBS StatLine].
In Nijmegen stijgt het hergebruik voor huishoudelijk afval. Dit percentage lag in 2017 op 69 procent, landelijk ligt het hergebruikpercentage op 56 procent. De hoeveelheid in Nijmegen ingezameld huishoudelijk afval is gedaald van 77.600 ton in 2009 naar 67.800 ton in 2018. De daling geldt onder meer voor de hoeveelheid restafval via de Nijmeegse groene zak, maar vooral voor de categorie grof restafval. Steeds meer afvalmateriaal kan opnieuw worden gebruikt. Dit diagram geeft een overzicht van het huishoudelijk afval in kilogram per inwoner van Nijmegen in 2018, gespecificeerd naar soort afval.

Afvalproblematiek in Nijmegen
Aan afval zitten vele aspecten. Vijf onderwerpen komen aan bod in deze artikelen:

Geef de producenten hun afval terug; 

Scheiden voor het milieu;

De dag door zonder plastic;

Microplastics in het lichaam;

Nijmeegse milieustrijders.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl