Vijfenvijftig zetels staan er op het spel in de komende Gelderse Provinciale Statenverkiezingen. Naast de vijf partijen die aan het Stadskrantstaten-debat* deelnamen, lonkt nog een hele rits partijen naar het pluche in het Huis der Provincie in Arnhem. Een korte rondgang langs websites, verkiezingsprogramma’s en partijposters.

Fris en vertrouwd. Met deze verkiezingsleus wil het CDA Gelderland kiezers naar de stembus krijgen. Speciale aandacht voor de Achterhoek in hun verkiezingsprogramma. Ze looft de authentieke cultuur en het schitterende landschap van dat stuk Gelderland, daarbij een groot gedeelte van de rest van de provincie negerend. Gerhard Bos uit Apeldoorn trekt de kar voor de christendemocraten, van oudsher gericht op de boeren en het platteland.

Gelderland voor de Gelderlanders, daar komt in het kort het PVV-beleid voor deze provincie op neer. Op de overvolle website toont de partij onder meer een islamiseringskaart van Gelderland met daarop alle locaties van moskee├źn en islamitische groepen of stichtingen. Opmerkelijk is dat de verkiezingsposter het grote hoofd van Wilders siert, en niet Marjolein Faber, die toch op de eerste plaats staat op de PVV-lijst voor Gelderland.

Een heel ander geluid in Gelderland vertegenwoordigt de ChristenUnie, die inzet op Waardevol Gelderland. De ChristenUnie gelooft dat God het beste voor heeft met Gelderland en wil een eerlijke en leefbare samenleving. Lijsttrekker Dirk Vreugdenhil uit Nijmegen zet in op betaalbare verduurzaming en behoud van de natuur en wil opkomen voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen.

Samen voor het Gelderland van morgen is de weinig creatieve verkiezingsleus van de SGP. De kandidatenlijst laat opmerkelijk veel ingenieurs en doctoren zien, zoals lijsttrekker Klaas Ruitenberg. De partij zet in op een betere verkeersveiligheid en aanpakken van verkeersknelpunten, meer ambulances, een realistisch klimaatbeleid en op een circulaire economie. Alles gelegitimeerd door de bijbel, Gods woord.

In Plan B voor Gelderland luidt deze partij de noodklok voor deze provincie. De Partij voor de Dieren ziet het welzijn van dieren, het klimaat en de leefomgeving bedreigd door intensieve veeteelt. De oprukkende bebouwing en uitbreiding van het wegennet gaan ten koste van de natuur. De partij spreekt zich fel uit tegen megastallen en tegen verdergaande asfaltering. Luuk van der Veer, nummer een op de kandidatenlijst, hoopt dit geluid vanaf maart in de Staten van Gelderland kracht bij te zetten.

[50PLUS] Deze partij voor de ouderen is, gezien een kleurrijke foto van een kerstboom op haar website, nog niet echt in campagnemodus. Prioriteiten voor 50PLUS zijn de koopkracht van ouderen en gepensioneerden behouden, meer werkgelegenheid voor deze groep en betaalbare zorg. Aandacht voor het milieu en duurzaamheid plaatst deze partij op een onopvallende dertiende plaats in haar verkiezingsprogramma.

Deze vreemde eend in de bijt met een ongelukkige LPG-afkorting, verenigt bestaande lokale partijen in Gelderland. De LPG wil dat het geluid van die partijen verder reikt dan hun eigen stad of dorp. “Da’s andere politiek” is de pakkende titel van het verkiezingsprogramma. En dat is wat de LPG precies ook wil: burgerparticipatie in de politiek. Ze wil dat de mensen iets te zeggen hebben voordat een besluit valt. Ronald van Meygaarden uit het pittoreske Geldermalsen gaat voorop in deze strijd.

Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie, dacht waarschijnlijk, als Geert met zijn hoofd op de provinciale poster gaat staan, dan ik ook natuurlijk. Maar het is toch echt Arjan de Kok uit Oldebroek die bovenaan de verkiezingslijst staat. Werkzaam bij Politie Nederland, wil deze vader van drie kinderen zich inzetten voor het verbeteren van de veiligheid, de agrarische sector, de infrastructuur en het stimuleren van ondernemerschap. De partij is de enige die geen specifieke standpunten heeft voor Gelderland. Het landelijk beleid is goed genoeg.

Denk-Gelderland neemt niet eens de moeite voor een specifieke website of programma voor deze Provinciale Statenverkiezingen. Hoewel aangekondigd had deze partij op 18 februari nog altijd geen verkiezingsprogramma online staan. Rabia Karaman, de eerste kandidaat, moet gaan zorgen voor twee zetels en wordt capabel geacht om het “geluid van de Gelderlanders” te laten horen.

* Het Stadskrantstatendebat

auteur: Erik Janssen


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl