René van Berlo van de Mariken en de Dukenburger is fel tegen het nieuwe plan. Foto: Jan Lintsen.

De gemeente wil de financiering van de wijkbladen drastisch veranderen. Verscheidene hoofdredacteuren vrezen dat dit beleid ten koste gaat van de kwaliteit van hun wijkblad. De afgelopen jaren financierde de gemeente alle wijkbladen behalve die van de wijk Nijmegen-Oost. Vanaf 2019 wordt de financiële bijdrage voor elk wijkblad zo veel mogelijk gelijkgetrokken en de gemeente wil gratis twee pagina’s in elk wijkblad voor gemeente-informatie. Komende tijd gaan de wijkmanagers met de betreffende redacties om de tafel zitten om de maatregel te bespreken.

Zes tot tien keer per jaar valt in de meeste Nijmeegse wijken een wijkblad in de bus vol met verhalen over mensen, initiatieven en gebeurtenissen uit de buurt. Voor veel mensen en groepen smeedt het wijkblad een band met hun buurt. Tot nu toe subsidieerde de gemeente veel kosten van een wijkblad, waarbij haar uitgangspunt is dat vrijwilligers de bladen maken en het wijkblad bijdraagt aan het vinden en verbinden van mensen en maatschappelijke diensten. Ze subsidieert naast de drukkosten de bezorging, en soms de advertentieverkoop, de lay-out of een tijdelijke hoofdredacteur. Advertentie-inkomsten werden afgetrokken van de subsidie. Wijkmanagers hebben een richtprijs bedacht van 25 cent per huishouden per nummer die 1 januari is ingegaan. Dat bedrag is voor de meeste bladen ontoereikend. Er kan in overleg met de wijkmanager van af worden geweken.

René van Berlo, hoofdredacteur van het wijkblad Mariken en van de Dukenburger, is fel tegen het nieuwe beleid: „Over deze maatregel is niet voldoende nagedacht. Bladen die een groot gebied bestrijken zoals de Dukenburger (oplage 13.000) hebben het gemakkelijker dan bladen die veel minder huishoudens bereiken zoals Mariken (oplage 6000), en Nijmegen-West (oplage 7200). De gemeente wil dat we meer advertenties binnenhalen, maar stopt zelf met de betaalde advertenties. Dat scheelt vierduizend euro voor de Dukenburger. Het is moeilijk om aan advertenties te komen, behalve in wijken als Nijmegen-Oost, waar veel ondernemers zitten. In het Centrum, met veel winkels, is het moeilijk advertenties binnen halen, omdat de ondernemers niet gericht zijn op de wijk. Het drukken is de grootste kostenpost. Wil deze coalitie dat we het blad heel goedkoop in Oost-Europa laten drukken en dan onze bladen met vervuilende dieselvrachtwagens laten brengen? Of moeten wijkbladen gaan fuseren om de oplage te verhogen en nog grotere gebieden te bestrijken? Waar ze ook niet bij nagedacht hebben, is dat veel wijkbladen stichtingen zijn die niet btw-plichtig zijn. Als deze commerciëler worden moeten ze btw gaan vragen, zodat de advertenties voor niet-bedrijven duurder, en dus minder aantrekkelijk worden.”

Rob Janssen van Neij West maakt zich zorgen dat zijn krant minder vaak uitkomt. Foto: Jan Lintsen.

Rob Janssen is sinds een jaar hoofdredacteur van Neij West, het blad voor Neerbosch-Oost, Hees en Heseveld. Hij vindt het plan zorgelijk: „De druk- en bezorgingskosten per blad zijn 42 cent. Dat werd gedekt door de subsidie van de gemeente. Onze advertentieopbrengst is ongeveer gelijk aan de extra kosten zoals koffie en thee bij redactievergaderingen, licenties voor tekstverwerking- en lay-outprogramma’s en voor een nieuwjaarsbijeenkomst voor vaste medewerkers. Iedereen werkt vrijwillig voor het blad. Als de gemeente maar 25 cent per adres per blad subsidieert, moeten we om de kosten te dekken zeker tien bladzijden meer advertenties plaatsen. Als dat al lukt, wordt Neij West in plaats van een informatieblad met wat advertenties, een advertentieblad met wat info. Wat doet dat met onze vrijwilligers, die met flinke inzet en motivatie veel tijd steken in het blad? De redacteuren zijn bij Neij West gekomen omdat ze schrijven leuk vinden, niet om advertenties binnen te halen. Als de gemeente doorzet is een mogelijke oplossing dat de krant de helft minder uitkomt en dat betekent dat mensen en groepen uit de buurt minder mogelijkheden hebben om zichzelf en hun activiteiten aan de wijk te laten zien.” Zijn wijkmanager verzekerde hem echter dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.

Elvi van Wijk van Hart van Nijmegen ziet een stimulans in het nieuwe plan. Foto: Jan Lintsen.

Hoofdredacteur van Hart van Nijmegen Elvi van Wijk heeft geen moeite met het nieuwe beleid: „Het is niet bedoeld als bezuiniging, maar als stimulans voor de redacties om te werken aan verzelfstandiging, dus om zelf aan inkomsten te komen door advertenties. Eerst maakten we De Hazannekamp. een zwart-witblad dat we geheel financierden uit advertentie-inkomsten. Twee jaar geleden zijn we op verzoek van de gemeente gestart met een magazine voor alle wijken van stadsdeel Nijmegen-Midden. Dat kon niet zonder subsidie. Toen ik hoorde dat de advertenties van de subsidie afgetrokken werden, vroeg ik mezelf af waarom ik dan nog achter advertenties aan zou gaan. Nu we 25 cent krijgen per blad per adres mogen we de advertentie-inkomsten zelf houden. Dat is heel gunstig voor ons. We willen als blad de bewoners verbinden en kunnen dankzij de grotere financiële armslag nu ook andere activiteiten gaan aanpakken. We zijn al naar een kerstmarkt geweest om dichter bij ons publiek te komen en overwegen de organisatie van een Ronde van Nijmegen-Midden, een route langs allerlei huizen, bedrijven en instellingen in de buurt.’

Auteur: Mariët Mensink


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl

One Response

Comments are closed.