De vakbeweging speelde een belangrijke rol in het naoorlogse Nijmegen. Om ervoor te zorgen dat deze rol niet in de vergetelheid raakt, tekenden de historici Andreas Caspers en Peter Altena de veelbewogen geschiedenis van de Nijmeegse vakbeweging op in het boek Weer Werk! De Nijmeegse vakbeweging en de opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie 1945-1990. Op vrijdag 8 april was de boekpresentatie.

Olav Buunen van de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen (SVAN), opende de middag. Buunen vertelde over de lange geschiedenis die aan het boek ten grondslag ligt: ,,In 1979 begon een aantal vakbondsbestuurders met het verzamelen van archieven van Nijmeegse vakbonden. Door een geplande fusie dreigden oude archieven verloren te gaan.’’ De archieven werden uiteindelijk ondergebracht bij het Regionaal Archief Nijmegen en zouden het fundament gaan vormen voor het onderzoek van Caspers en Altena. Buunen: ,,We zijn hartstikke blij dat het boek er is. Voor ons is de cirkel rond.’’

Hans Krabbendam, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), hield een speech waarin hij wees op het belang van de vakbeweging voor de emancipatie van katholieken. Ook vertelde Krabbendam over de toonaangevende rol van het KDC inzake de totstandkoming van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Caspers gaf een toelichting op zijn boek, gevolgd door een paneldiscussie waarin werkers het woord namen.

Lodewijk de Waal (oud-voorzitter FNV) hield een toespraak waarin hij de geschiedenis van de vakbeweging vanuit zijn perspectief belichtte. Hij stelde dat het erfgoed en de geschiedenis van de Nijmeegse vakbeweging niet alleen interessant zijn maar ook van groot belang om van te leren voor de toekomst. Aansluitend werd het boek aan de auteurs aangeboden door Petra Molenaar, wethouder Werk en Inkomen, Gemeente Nijmegen.

Het indrukwekkende tijdsdocument is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via www.valkhofpers.nl. Lees hier een recensie van het boek.

[foto’s Jack van Dalen].


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl