Het leenstelsel, dat studenten met torenhoge schulden opzadelt, wordt afgeschaft. In 2023 keert de basisbeurs terug. Studenten achter de #NietMijnSchuldcampagne eisen een eerlijke compensatie voor studenten die buiten de boot vallen.

Rob Verhofstad (rechts) in gesprek met actievoerders. Foto: Alex Hendrikx.

Voor de compensatie van studenten die jarenlang hebben geleden onder het leenstelsel, heeft het kabinet 1 miljard euro uitgetrokken: zo’n 1000 euro per getroffen student. Dat terwijl de studenten door het leenstelsel schulden van duizenden zo niet tienduizenden euro’s hebben opgebouwd. Studenten achter de #NietMijnSchuldcampagne zijn blij dat het leenstelsel van de baan is. Tegelijkertijd heerst er teleurstelling vanwege de summiere compensatieregeling. Daarom gaat de strijd verder. Ruim vijfhonderd Nijmeegse studenten tekenden een petitie waarin zij de HAN en de Radboud Universiteit oproepen zich achter de studenten te scharen. De Nijmeegse onderwijsinstellingen zouden zich moeten uitspreken tegen de magere compensatieregeling om als zodanig te erkennen dat studenten oneerlijk worden behandeld. Op woensdagmiddag 9 maart overhandigden de actievoerders de petitie aan de HAN.

Steunbetuiging
Het is een zonnige middag. Ruim dertig actievoerders verzamelen zich voor het HAN-gebouw aan de Kapittelweg om de petitie aan te bieden aan Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN. Verhofstad houdt een lang betoog waarin hij aangeeft begrip te hebben voor de nijpende situatie waarin studenten zich bevinden. Maar als puntje bij paaltje komt, zegt hij niets te willen betekenen voor de studenten: ,,Het gaat om een compensatie voor jullie, dus daar zijn wij geen partij in.’’ Kayleigh Hofstede, de actievoerder die de petitie overhandigt, neemt geen genoegen met deze woorden: ,,Wij zijn jullie studenten, dus de HAN is in dit geval wel degelijk een partij. En wij zouden het ontzettend waardevol vinden als de HAN zich publiekelijk uitspreekt over de moeilijkheden waarmee studenten te maken hebben, onder andere als het gaat om de geringe compensatie.’’ Verhofstad voelt daar niets voor: ,,Wij willen het graag laten daar waar het ligt.’’ Met andere woorden: op het bord van de studenten.

Teleurstelling
Actievoerder Jim Meuwissen vindt het teleurstellend dat de HAN afziet van een publiekelijke steunbetuiging. Tegelijkertijd is hij niet verrast: ,,Het klonk als de typische bestuurderstaal waarmee ook veel politieke partijen zich verweren. De situatie wordt altijd gepresenteerd als te veelzijdig en te complex om actie te kunnen ondernemen. Ondertussen verandert er niets aan de ellendige situatie van studenten en wordt er niets aan gedaan.’’ Meuwissen vertelt dat studenten die zijn gedupeerd door het leenstelsel, de ‘pechgeneratie’ worden genoemd. Dat is volgens hem misleidend en verhullend taalgebruik. ,,Die term suggereert dat de situatie onoverkomelijk is. Domme pech. Maar dat is niet het geval. Het gaat hier niet om een natuurverschijnsel maar om het ontbreken van politieke wil.’’ Op 14 maart gaan de actievoerders naar de Radboud Universiteit om de petitie daar te overhandigen. Meuwissen: ,,Hopelijk krijgen we daar meer ruggensteun.’’


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl