Op 15 maart mogen Gelderlanders naar de stembus en daarmee beslissen over de toekomst van hun provincie. Traditiegetrouw organiseert De Nijmeegse Stadskrant een Stadskrantstatendebat met de vijf politieke partijen die bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen de meeste stemmen behaalden in Nijmegen. In 2019 waren dat GroenLinks, D66, PvdA, VVD en Forum voor Democratie. Ondanks herhaalde uitnodigingen hebben we geen reactie ontvangen van Forum voor Democratie. We hebben daarop de nummer zes in Nijmegen in 2019 uitgenodigd: de SP.

Van elke partij hebben we de hoogstgeplaatste Nijmeegse kandidaat uitgenodigd. De PvdA stuurde haar lijsttrekker Peter Kerris, de SP haar nummer drie Ton Ammerlaan, D66 de nummer vijf van de kandidatenlijst Stefan Ruizendaal. De hoogste Nijmeegse kandidaat van GroenLinks Dirk-Wim in ’t Hof moet het doen met een achtste plaats. De hoogstgeplaatste Nijmeegse kandidaat van de VVD, Jeanne Pruijn (nummer drie), was echter verhinderd. De Beuningse Karin van den Heuvel (nummer negen) verving haar.

Peter Kerris (PvdA). [foto Leo IJsvelt].
PvdA Ongelijkheid
„Er is een kloof in Nederland en ook in Gelderland tussen mensen die het goed hebben en mensen die arm zijn”, begint Peter Kerris zijn betoog. „In de winter, met de energiecrisis, groeit de kloof. Er zijn mensen die maar twee keer per week warm eten. 1,4 miljoen mensen zijn overgestapt naar een andere zorgverzekering, een goedkopere. Ik vrees dat de tijd komt dat het weer te zien is aan het gebit hoe het met iemand gaat. Dat is ook een zorg voor de provincie. We willen als PvdA stimuleren dat woningen geïsoleerd worden, dat er voor particulieren een fonds komt waardoor ze tegen laag of geen tarief kunnen isoleren. We willen ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen sporten en naar de bibliotheek kunnen, door partners die dat mogelijk maken in stand te houden, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland.”

Karin van den Heuvel (VVD) vindt het helpen van arme mensen een taak voor de gemeentes en niet voor de provincie.

Kerris is het niet met haar eens: „We steunen het Jeugdfonds al jaren en zien dat steeds meer gemeentes hun inwoners stimuleren om gebruik te maken van dit fonds om zo hulp te geven aan arme gezinnen. Op die manier helpt ook het provinciale fonds voor zonnepanelen. We moeten ook ingrijpen bij het openbaar vervoer, anders kunnen arme mensen straks niet meer reizen.”

Van den Heuvel wijst op de vele goede initiatieven in gemeentes, zoals het Vincentiushuis in Nijmegen. Ze vindt dat de kloof niet alleen met geld gedicht moet worden: „Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat mensen het vaak niet kunnen helpen dat ze in zo’n situatie terechtkomen, maar wel hoe ze ermee omgaan. Je kunt een bewustwordingsproces in gang zetten om mensen te helpen uit die situatie te komen.”

Kerris vindt een helpende hand wel nodig voor wie in armoede leeft en vooral druk is om het hoofd boven water te houden. „Juist in deze tijd met de enorme energieprijzen en duurder wordende boodschappen. Ik vind dat een taak van de provincie.”

Dirk-Wim in ’t Hof (GroenLinks) onderschrijft het verhaal van Kerris en wijst erop dat GroenLinks niet alleen groen maar ook rood is, en tegen enorme inkomensongelijkheid is. Hij vindt dat er vooral heel goed gekeken moet worden hoe je bouwt. „Als er achteraf energiecompensatie nodig is moeten we dat doen, maar beter is dat te voorkomen.”

Stefan Ruizendaal (D66) vindt dat de provincie het extra steuntje voor sport en cultuur moet geven, al is hij het eens met de VVD dat het de primaire taak van de gemeente is. „Het verduurzamen van woningen scheelt op de energienota, dus dat is een win-winsituatie.”

Ton Ammerlaan (SP) ziet ook een rol voor de provincie bij armoedebestrijding: „De SP is voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en een fonds om isoleren mogelijk te maken. De gemeentes verschillen nogal in regelgeving rond mensen met schulden en problemen. Daar kunnen wij als provincie invloed op uitoefenen. Op de HAN deden we onderzoek naar armoede, wat doet dat met je? We zagen dat arme mensen soms rare beslissingen namen, bijvoorbeeld een grote tv kochten terwijl ze geen geld hadden. Waarom deden ze dat? Voor hen voelde het als een overwinning, als regie over hun leven pakken.

Als SP willen we vooral dat de provincie een voorbeeld stelt en haar werknemers een hoger minimumloon gaat betalen. Niet twaalf maar zestien euro per uur én dat de provincie het loon op tijd uitbetaalt, want dat gebeurt ook niet altijd. Een hoger minimumloon is de sleutel om regie te krijgen over je leven.”

Karin van den Heuvel (VVD). [foto Leo IJsvelt].
VVD Arbeidsmarkt
Karin van den Heuvel (VVD) wil het opnemen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ze vindt dat er nu te veel regels zijn. „Bedrijven zijn vaak meer bezig met administratie dan met ondernemen.” Als voorbeeld noemt ze de vergunning voor seizoenarbeiders. Ze wil kijken of het makkelijker kan worden om deze mensen in dienst te nemen. Ze vindt dat de provincie goed bezig is met de startnotitie, maar het midden- en kleinbedrijf verdient een extra steuntje in de rug.

Dirk-Wim in ’t Hof (GroenLinks) vindt het schrappen van regels te eenvoudig. „De provincie mag best wat sturender zijn op sociaal gebied en duurzaamheid. Dat betekent ook dat er voor sommige bedrijven geen plek meer kan zijn in de provincie. We hebben niet alle ruimte meer. Je kunt echt niet zomaar iedereen laten groeien.”

Bijval krijgt Van den Heuvel van Peter Kerris (PvdA): „In tijden van hoge brandstofprijzen en energierekeningen verdient het midden- en kleinbedrijf een steuntje in de rug. Ik zie ook de bakkers die moeten sluiten. Met het Winterfonds hebben we daar samen met de VVD het initiatief toe genomen.” Kerris is het niet eens met minder regels voor de seizoenwerkers: „We zien dat ze slecht betaald worden, slecht gehuisvest worden en daardoor ook zorgen voor overlast in de buurt.” Hij wil juist strengere regels voor werkgevers die seizoenarbeiders in dienst nemen.

„Nederland is kampioen complexe regels en daar heeft het mkb ook last van”, bevestigt Ton Ammerlaan (SP). Hij is benieuwd naar het soort mkb dat GroenLinks wil steunen en welk soort niet.

In ’t Hof antwoordt dat hij de steun voor het mkb wil laten afhangen van wat ze doen voor de maatschappij. „We kunnen niet meer afgaan op productie, je moet ook kunnen aantonen waar de producten vandaan komen. Nu is het produceren en winst pakken, althans dat hoop je tenminste. De externe kosten worden niet doorberekend en dat is de basis van de vele milieuproblemen.”

„Een ondernemer moet kunnen ondernemen”, mengt Stefan Ruizendaal (D66) zich in het gesprek, „dus als er regels in de weg zitten dan moet je kijken: waarom zijn die regels er eigenlijk? Als er regels weg kunnen of versoepeld kunnen worden moet je dat doen.”

Ammerlaan is benieuwd waarom Van den Heuvel van de regels af wil: „Misschien zit erachter dat wij een angstcultuur hebben. In Nederland hebben we heel veel regels, we willen alles controleren.”

Van den Heuvel is niet tegen controle, van haar mag er overal cameracontrole zijn. Het gaat haar om vertrouwen. „Ondernemers vertrouwen de overheid, maar dat vertrouwen moet wel wederzijds zijn. Als er nu iemand ziek wordt, hoorde ik gisteren, moeten er 21 formulieren getekend worden. Dan vraag je je wel af: Waar zijn we mee bezig? We moeten kijken wat er nodig is. De circulaire economie is heel erg mooi, maar om daar onderdeel van te zijn moet het niet zo zijn dat je de hele tijd bezig bent de hele stroom in kaart te brengen.”

In ’t Hof wil met het Winterfonds keuzes kunnen maken. „Nu krijgt iedereen evenveel steun ongeacht hoeveel goed ze doen voor de maatschappij.” Hij wil een lunchcafé dat werkt met mensen van Pluryn meer ondersteunen dan een multinational als McDonald’s. Van den Heuvel werpt tegen dat juist McDonald’s ook heel veel doet aan sociale en lokale projecten. „En we gaan allemaal naar de snackbar.”

Kerris heeft nog een idee om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. „Veel mensen uit de provincie Gelderland werken elders. We kunnen met subsidiestromen de arbeidskrachten in de regio houden. Dit hebben we al met de Gelderse bouwacademie.” Hij wil meer opleidingsmogelijkheden en meer flexibiliteit opdat ook moeders met jonge kinderen aan de arbeidsmarkt kunnen meedoen.

Dirk-Wim in ‘t Hof (GroenLinks). [foto Leo IJsvelt].
GroenLinks Wonen
„Er is regie vanuit de provincie nodig. Wonen moet betaalbaar, bereikbaar en gedifferentieerd zijn. Ook groen erbij betrekken is belangrijk. Nijmegen is een voorbeeld van een stad die dat al heel goed doet”, opent Dirk-Wim in ‘t Hof (GroenLinks) de discussie over wonen in Gelderland. Stefan Ruizendaal (D66) kan zich daarin wel vinden, maar plaatst een kanttekening: „En het stikstofprobleem dan? Je moet wel kunnen bouwen.”

Peter Kerris (PvdA) sluit zich aan bij de woorden van In ‘t Hof en voelt de behoefte om uit te leggen wat er al gebeurd is: „In 2020 hebben de Provinciale Staten in Gelderland breed het Actieplan Wonen in gang gezet. Hierin staan veertien maatregelen om, samen met gemeentes, corporaties, ontwikkelaars en bouwers, de bouw van nieuwe woningen in Gelderland te versnellen. Inmiddels is de bouw van dertigduizend woningen in de provincie versneld. Maar het moet nog sneller.” Kerris vindt dat de overheid meer de regie moet pakken, vooral bij sociale woningbouw. „Wethouders zeggen altijd ‘ja’ tegen plannen voor meer sociale woningbouw, maar vraag je het een paar jaar later weer, dan zeggen ze nog steeds ‘ja’, maar is er niets gebeurd. De praktijk blijkt weerbarstig, het lukt vaak niet.” Kerris ziet hier een sturende rol voor de provincie: „Gelderland moet veel meer inzetten op betaalbare, sociale woningbouw.”

„We moeten gas geven op sociale woningbouw, de nood is hoog!”, valt Ton Ammerlaan (SP) Kerris bij vanuit de socialistische hoek. Ammerlaan trekt het nog wat breder: „We moeten ook kijken naar sociale woningbouw voor ouderen. Als ik kijk naar mijn buurvrouw, die alleen in een vijfslaapkamerwoning woont, maar weigert te verhuizen, omdat ze anders haar hypotheek van 300 euro moet inruilen voor een appartement met een huur van 1200 of 1300 euro.” Ammerlaan ziet ook een probleem bij huisvesting van buitenlandse studenten: „Die komen niet naar Nijmegen. Ik was recent in Australië en zelfs daar zeiden ze dat er in Nederland nauwelijks studentenwoningen zijn. Hier is meer regie nodig.”

„Ik hoor we willen wel van alles, maar belangrijk is dat we vraaggericht bouwen en kijken naar de mogelijkheden”, plaatst Karin van den Heuvel (VVD) de discussie in perspectief. „We hebben een probleem, er zijn veel regels die een hoop vertraging opleveren. De provincie kan dit wel opleggen, maar de gemeentes moeten het doen.” Kerris is het daar niet mee eens: „De overheid moet meer afspraken maken wat we van de markt verwachten. De markt moet zich daarnaar schikken. Als je het aan de markt overlaat, worden er alleen maar dure woningen gebouwd.” Ammerlaan reageert: „Het speculatieve moet uit de markt verdwijnen, het recht op wonen is voor iedereen, maar de procedures vertragen alles.” Kerris zegt dat daar al aan gewerkt wordt: „Het provinciaal versnellingsteam is ingezet om te kijken naar de procedures. Die gaan gericht kijken naar welke regels nu precies in de weg staan.”

„Sociale woningbouw kan gewoon niet zonder publiek geld”, zegt Kerris. „De PvdA is bereid om die investering te doen via de provincie.” Ammerlaan wil dan wel een concreet doel: „De SP wil een percentage van 50 procent betaalbare woningen per project.” Ruizendaal, die tot nu toe opvallend stil is gebleven, vult aan: „D66 is het hier mee eens, ook wij willen kijken naar het betaalbaar houden van woningen, maar we moeten breder kijken dan alleen naar sociale woningbouw, ook naar middeninkomens.”

Ton Ammerlaan (SP). [foto Leo IJsvelt].
SP Openbaar vervoer
Ton Ammerlaan (SP) wil het openbaar vervoer stimuleren en uitbreiden in plaats van inkrimpen. „De wegen slibben dicht. We zijn bezig om de Maaslijn te verbeteren samen met Brabant en Limburg. Je kunt zeggen, dat is een taak van Limburg, maar er komen veel studenten vandaan. In de Achterhoek vindt eindelijk een verdubbeling plaats van de spoorlijn. De hele infrastructuur moet verbeterd worden met goed werkende bus- en treinlijnen. Binnen Nijmegen moeten bushaltes binnen vijfhonderd meter van kernen liggen, opdat ook mensen met een rollator kunnen reizen.”

Peter Kerris van de PvdA ondersteunt het pleidooi van Ammerlaan: „Het is broodnodig om meer te investeren in het openbaar vervoer. Door stijgende materieelkosten, brandstofkosten en personeelskosten, natuurlijk moeten de chauffeurs beter betaald krijgen, moet er structureel meer geld naar het ov, anders verdwijnt een derde van de buslijnen, ook in stedelijk gebied.”

Karin van den Heuvel (VVD) vindt dat er keuze moet zijn om de auto, de fiets of het ov te pakken, waar je ook woont. Stefan Ruizendaal (D66) weet uit eigen ervaring als Achterhoeker, dat waar weinig buslijnen zijn, iedereen met achttien jaar rijlessen en een auto neemt. Hij vindt ook dat er geld bij moet maar wil wel goed kijken hoe en waar. Bussen met maar een passagier wil hij niet steunen. Hij wil buiten het ov ook inzetten op actieve mobiliteit. „Goede fiets- en snelfietsroutes kunnen een alternatief zijn voor ov en auto. Daarbij is fietsen goed voor de gezondheid.”

„Als een bus weinig benut wordt, wordt een kleinere buurtbus ingezet die minder vaak rijdt”, reageert Kerris. „Dan nemen nog minder mensen de bus en verschraalt het ov. Het ov moet een goed alternatief zijn.”

„Een belangrijk detail vergeten we”, stipt Van den Heuvel aan: „We hebben geen buschauffeurs. Je kunt wel zeggen, breid het openbaar vervoer uit, maar er is nu al een tekort van achthonderd chauffeurs. Kijk naar het totaalplaatje, ook naar de kwaliteit van de bussen, hoe schoon ze rijden. We kunnen kiezen voor minder maar schonere bussen.”

„We kopen alleen schone bussen tegenwoordig”, merkt Ammerlaan droog op.

Kerris beaamt: „Bij de aanbesteding kunnen we schone betaalbare bussen eisen, met een comfortabele zithouding voor de chauffeurs. We hebben nu bussen uit China die om de haverklap stilstaan en waarin de chauffeurs scheef moeten zitten wat slecht is voor hun rug.”

„Het chauffeurstekort moet natuurlijk aangepakt worden”, mengt Dirk-Wim in ’t Hof (GroenLinks) zich in het debat. „We lopen tegen grenzen aan qua infrastructuur. Op onze prioriteitenlijst staat het ov bovenaan, GroenLinks wil de auto minder aandacht geven en fietsen en wandelen stimuleren. Covid heeft veel effect gehad op het gebruik van het ov. De kwaliteit van het vervoer is minder geworden. De landelijke overheid laat ons in de steek, we zijn afhankelijk van nationale keuzes en geldstromen om het ov op peil te houden.”

„We zijn het eens over een goede infrastructuur en schone bussen en dat de overheid een taak heeft”, vat Ammerlaan de voorgaande discussie samen. „Maar aanbestedingsmechanismes werken niet goed. De SP wil het ov nationaliseren per provincie. Met een Gelderse vervoermaatschappij kunnen we het ov betaalbaar houden en hebben de chauffeurs meer zeggenschap over hun situatie. Aan rendabele lijnen wordt verdiend. Dat geld kan naar onrendabele lijnen als je het vervoer in eigen hand hebt.”

Kerris: „Door corona was het reizigersaantal zo ver teruggelopen dat bedrijven zich niet meer in durfden te schrijven voor een aanbesteding. De provincie heeft een noodconcessie uitgeschreven waarbij het risico bij de provincie kwam te liggen. Toen durfden de bedrijven wel.”

In ’t Hof is het met Kerris eens dat de provincie de regie moet houden door eisen te stellen bij de aanbesteding: „Milieu, veiligheid en zorg zijn zaken waar je niet moet aanbesteden. Bij het ov hebben we niet het idee dat we het zelf beter kunnen doen.”

Ammerlaan: „Als we investeren als provincie moeten we er ook wat voor terugkrijgen, ook minder rendabele lijnen. Mobiliteit is een basisvoorziening. Er gaan ook in Nijmegen weer buslijnen weg. Deze verschraling moet stoppen.”

Stefan Ruizendaal (D66). [foto Leo IJsvelt].
D66 Energietransitie
Stefan Ruizendaal (D66) opent met een onderwerp dat de partij na aan het hart gaat. Hij hamert op de doelen voor 2030 over zonne- en windenergie. Hij stelt dat gemeenten die onvoldoende bijdragen aan de doelen, door de provincie moeten worden verplicht om hun deel te leveren. „We moeten af van fossiele brandstof en we willen onafhankelijk worden van Russisch aardgas. Zon en wind spelen een hoofdrol in het opwekken van duurzame energie. Wij moeten sneller en de provincie moet een sterke regie voeren.”

Ton Ammerlaan (SP) is het daar niet mee eens. Hij wil gemeenten niet verplichten. Hij gelooft meer in de fluwelen handschoen. „Gemeenten en de provincie moeten niet tegen een bewoner zeggen dat hij een windmolen in de achtertuin krijgt. Als bewoners zelf samenwerken is er veel minder weerstand.” Als voorbeeld noemt Ammerlaan de energiecoöperatie in Nijmegen-Noord. „We kunnen ons wel vinden in het ambitieniveau, maar vinden dat de provincie een faciliterende rol moet spelen.” voegt Ammerlaan eraan toe.

Peter Kerris (PvdA) vindt het belangrijk dat omwonenden meeprofiteren van windmolens. Hij kent een app waarin mensen live kunnen zien hoeveel geld een windmolen hun oplevert. Kerris kijkt naar zijn buurman van D66: „Inderdaad, wij hebben met gemeenten afspraken gemaakt over zonne- en windenergie in 2030. Het is belangrijk dat we hen daaraan houden. Gemeenten willen dat waarmaken, maar lopen tegen moeilijke procedures aan en tegen weerstand bij inwoners. We moeten de plannen uitvoeren op een manier waarop we inwoners meekrijgen.”

Karin van den Heuvel (VVD) beaamt het belang van de doelen voor 2030, maar is tegen dwang. Zij onderstreept het belang van draagvlak bij inwoners. „Als inwoners bij hun gemeente stemmen tegen windmolens, dan is het vreemd als de provincie tegen diezelfde inwoners zegt dat de molens er toch komen.” Volgens Van den Heuvel leiden er meer wegen naar Rome: „Naast zon en wind zijn er innovaties zoals waterkracht en het combineren van zonnevelden en grazende koeien.” Van den Heuvel roept op om de uitspraak van de Raad van State af te wachten. „Die uitspraak moet duidelijkheid geven over hoe ver windmolens van huizen moeten staan.”

Van den Heuvels woorden lokken een felle reactie uit bij Dirk-Wim in ’t Hof (GroenLinks): „Als de VVD zegt dat er meerdere wegen naar Rome leiden, dan ben ik bang dat zij de urgentie van de problematiek echt onderschat. We hebben weinig tijd. Met zonnepanelen op daken alleen halen we het doel niet. Het is de rol van de provincie om druk te zetten op de realisatie van zonnevelden en windmolens.”

Ruizendaal beaamt het belang van draagvlak bij gemeenten en inwoners, maar vindt dat we moeten onderkennen dat de energietransitie een noodzaak is. „Vroeger hadden we molens om de polder droog te houden, nu hebben we molens om de energietransitie droog te houden.”

Naast zonne- en windenergie heeft de provincie ook een rol in het uitfaseren van aardgas en het realiseren van warmtenetten. In ’t Hof wil warmtenetten in publieke handen brengen. „Het probleem is dat we met Vattenfall en soortgelijke bedrijven vastzitten aan één aanbieder waar we geen invloed op hebben.” Kerris sluit daarop aan: „Met het provinciale warmtebedrijf kunnen we in publieke warmtenetten investeren, samen met gemeenten.” Ammerlaan gaat verder. Met een onderdrukte glimlach zegt hij: „De SP wil alle opwekking van warmte en elektriciteit in publieke handen brengen, zoals we vroeger hadden met de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij.” Van den Heuvel gruwelt daarvan: „Nee, wij zijn geen voorstander van elektriciteitsproductie in publieke handen.”

Stikstof
Als een thema veel controversie heeft opgeroepen de laatste jaren is het wel de uitstoot van stikstof. Voor 30 juni moet de provincie Gelderland een plan voorleggen om de stikstofuitstoot drastisch te reduceren. Tegelijkertijd staat de BoerBurgerBeweging (BBB) hoog in de peilingen. Deze partij ageert fel tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe kijken de debatdeelnemers hiertegen aan?

Als eerste reageert Dirk-Wim in ’t Hof (GroenLinks): „Met de BBB lijkt goed samen te werken, want ook GroenLinks wil méér boeren. Maar dat is wel op een heel andere manier. Natuurinclusief. Het huidige systeem is niet houdbaar.” In ’t Hof voegt eraan toe dat BBB veel twijfel zaait over allerlei details in de dossiers, maar dat zij boeren geen perspectief biedt.

Peter Kerris (PvdA) haakt daarop aan. Volgens hem vertelt BBB niet het eerlijke verhaal. Hij betoogt: „Het ammoniakprobleem komt vooral van veehouderijen die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. Met de natuur gaat het hartstikke slecht. We zien de verzuring van de Veluwe. Je kunt de natuur alleen herstellen als je de stikstofkraan gedeeltelijk dichtdraait.” Hij roept op om door te gaan met het provinciale stikstofplan dat er al ligt: „Het laatste dat je moet doen is de plannen nu veranderen.”

Karin van den Heuvel (VVD) nuanceert de discussie. Volgens haar steunen alle aanwezige partijen de Gelderse stikstofaanpak. Haar partijgenoot, minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, zegt dat Gelderland met haar stikstofplannen op de goede weg is. Van den Heuvel voegt eraan toe: „De pers maakt dit tot een groot onderwerp, maar als je inwoners vraagt waar zij tegenaan lopen, dan komt stikstof nooit naar voren.”

Stefan Ruizendaal (D66) vindt dat natuurherstel voorop moet staan. „We moeten boeren waarderen, vanuit hoe zij vroeger met de natuur omgingen.” Volgens Ruizendaal zitten boeren vast in een systeem. Hij wil hun perspectief bieden met natuurinclusief boeren of in sommige gevallen met stoppen. Hij pleit voor duidelijke communicatie: „Boeren waarderen het eerlijke verhaal. Je kunt niet door op de huidige manier.”

Ton Ammerlaan (SP) vult aan dat boeren ook kunnen omscholen. Hij betoogt dat de provincie mensen in de bio-industrie kan helpen om anders te gaan boeren. Daarnaast oppert hij dat Gelderland als groene provincie meer moet investeren in kennis en middelen om vervuiling te meten.

Wie gaat dat betalen?
Tijdens het debat komen de kandidaten met allerlei voorstellen om meer geld uit te geven. Voor openbaar vervoer, armoedebestrijding, energietransitie en ondernemers die het moeilijk hebben. Hoe willen de politici hun plannen financieren en waar willen zij minder geld aan uitgeven?

Ton Ammerlaan (SP) wil minder uitgeven aan prestigesportevenementen zoals de Giro en het WK volleybal. Ook wil hij geld besparen door de A15 niet door te trekken.

Peter Kerris (PvdA) heeft een plan om 500 miljoen euro uit te geven aan het tegengaan van ongelijkheid en aan het openbaar vervoer. Dat geld moet volgens hem komen uit het stamkapitaal. Dat is een pot van 2,6 miljard euro die de provincie overhield aan de verkoop van NUON. Evenals de SP wil de PvdA minder uitgeven aan nieuwe wegen.

Stefan Ruizendaal (D66) wil ook kritisch kijken naar waar de provincie het stamkapitaal kan inzetten. Dirk-Wim in ’t Hof (GroenLinks) sluit zich daarbij aan: „Het stamkapitaal kunnen we inzetten voor zaken die belangrijk zijn voor de toekomst van Gelderland, zoals de energietransitie.” Daarnaast wil GroenLinks dat rijken meer provinciale belasting gaan betalen.

Karin van den Heuvel (VVD) is duidelijk tegen het aanspreken van het stamkapitaal: „Corona heeft ons geleerd dat een appeltje voor de dorst heel fijn is.”


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl