Naast de zes grote fracties doen nog acht partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingslijst die burgemeester Bruls op 1 februari ondertekende, toont een divers palet aan politieke ambitie. Christendemocraten, 50-plussers, denkers, gewone Nijmegenaren en zelfs piraten willen maar wat graag een plaatsje in de Nijmeegse raad.

CDA Nijmegen.

CDA
Het CDA Nijmegen wil zich de komende vier jaar inzetten voor de wijken. Lijsttrekker Marjolein Mijling: „Het CDA wil dat er wijkbudgetten komen waarbij wijkbewoners zélf direct mogen bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt. Daarnaast zien wij dat drugs steeds normaler lijken te worden in onze stad en dat kinderen hier steeds jonger mee geconfronteerd worden. Drugsdealen in en om scholen en in wijken pakken wij aan.” De partij wil groente en fruit voor mensen met een krappe beurs gratis maken, opdat „de kinderen uit die gezinnen dezelfde kansen hebben om mee te doen in onze stad.”
Naast de vastgelopen woningmarkt ziet Mijling dat drugsoverlast de laatste jaren een steeds groter probleem wordt: „Dit zien wij onder andere terug in de toename van drugs die in ons centrum en in en om scholen worden gedeald. De verloedering door achtergelaten lachgaspatronen op straat en in parken. En als laatste vormen drugsdumpingen midden in onze stad en gevaarlijke drugslaboratoria in kelders en wietplantages op zolders een toenemend probleem.” De partij wil inzetten op een preventiecampagne: „Ook scholen en ouders moeten meegenomen worden in het oppakken van dit probleem, aangezien de problemen steeds jonger beginnen. Het belangrijkste is de criminelen aanpakken: dat doen wij door meer handhaving, strengere controles en alle gemeentelijke maatregelen hiervoor in te zetten.” De partij vertrouwt op het behoud van de huidige twee zetels en „houdt zelfs rekening met een verdubbeling naar vier.”

Lijsttrekker Michelle van Doorn.

Partij voor de Dieren
De biodiversiteits- en klimaatcrisis vindt Partij voor de Dieren bij monde van lijsttrekker Michelle van Doorn het grootste probleem voor Nijmegen: „Aanpak van vervuilende uitstoot van verkeer, industrie en houtstook. We moeten de genoemde uitdagingen niet apart, maar juist in samenhang aanpakken. We moeten kiezen voor radicale vergroening van onze huizen, ons vervoer en onze leefomgeving. Er zijn nog zoveel stenige plekken in Nijmegen waar we groen kunnen planten. En bomen, veel meer bomen; die zijn goed voor natuur en milieu, maar werken ook als airco in de steeds hetere zomers. Nieuwe woningen bouwen we circulair, energieneutraal, of nog beter energiepositief en natuurinclusief. Omdat het stoken van hout zeer schadelijk is voor onze longen, verwarmen we onze huizen niet langer met houtkachels of open haarden. Ook bedrijven zullen in actie moeten komen; niet schoon is sluiten. We verbeteren de wereld en beginnen in Nijmegen.”
De partij heeft meer beleidsspeerpunten: geen nieuwbouw op Veur-Lent, verbetering van dierenwelzijn en de dierenambulance moet 24 uur per dag inzetbaar zijn. De partij wil verder bestrijding en uitbanning van discriminatie op elke grond en de zorg voor mensen dichtbij en kleinschalig organiseren. Voetgangers, fietsers en ov krijgen voorrang op andere weggebruikers. Ook wil de Partij voor de Dieren de hondenbelasting afschaffen. De partij voorspelt vier zetels te winnen bij de komende verkiezingen.

Paul Eigenhuijsen en Jo Janssen.

GewoonNijmegen.Nu
Paul Eigenhuijsen, lijsttrekker van GewoonNijmegen.Nu, ziet het tekort aan woningen als het grootste probleem van Nijmegen: „We moeten voorrang geven aan mensen uit Nijmegen en die een sociale binding met de stad hebben. Daarvoor moeten we het maximum van 25 procent van toewijzingen gebruiken, zoals wettelijk is toegestaan.” De partij wil een zelfbewoningsplicht voor huizenkopers en meer ruimte geven aan SSH& om woonruimte voor studenten te bouwen om de verkamering tegen te gaan. GewoonNijmegen.Nu kiest een aantal speerpunten in haar programma: in elke wijk een wijkcentrum met een vast gemeentelijk aanspreekpunt, twee keer per jaar een referendumdag en sluiting van de asfaltcentrale APN. De partij, een fusie van Gewoon Nijmegen en VoorNijmegen.Nu, mikt op vier zetels.

50PLUS
In een campagnevideo op de website van 50PLUS Nijmegen legt lijsttrekker Ben Otten het beleid uit: „De partij pleit voor ouderen die jarenlang zijn achtergesteld op elk gebied. Er moet betere zorg komen, en erkenning als doelgroep die veel heeft gedaan voor de stad. Ouderen moet niet in e en hoek worden geduwd waar ze niet thuis horen.” De partij is tegen het loskoppelen van de AOW van het minimumloon en wil de indexering van pensioenen verbeteren. 50PLUS ziet het woonbeleid in Nijmegen falen. „Er moeten meer woningen komen voor senioren, starters en doorstromers”, zegt kandidaatslid Thea in den Bosch in dezelfde video. De partij vindt de slechte luchtkwaliteit in Nijmegen een groot probleem en wil dat samen met andere partijen aanpakken. Mobiliteit is een belangrijk thema. De partij vindt dat alle huidige busverbindingen moeten blijven bestaan en waar nodig worden uitgebreid. Otten benoemt eenzaamheid van ouderen als een groot probleem: „We moeten uitzoeken waar die zit en wat we eraan kunnen doen als gemeenschap. In de raad moeten we uitzoeken hoe we voldoende raadsleden kunnen meekrijgen om onze plannen tegen eenzaamheid te kunnen uitvoeren.”

Lijsttrekker Berend Koedam.

Forum voor Democratie
Berend Koedam, lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Nijmegen, is stellig over hun prioriteit voor Nijmegen: „Wij willen direct stoppen met het handhaven van de coronamaatregelen. Boa’s en politie moeten daar ingezet worden waar zij de burger een veilig en fijn Nijmegen kunnen geven en niet om ondernemers te pesten met QR-controles.” De partij wil het referendum invoeren voor Nijmegenaren en heeft een uitgebreide lijst van beleidsvoornemens: meer betaalbare woningen, meer en betere sociale voorzieningen voor alle leeftijden zoals buurtketen, thuiszorg, groene speeltuinen en sportaccommodaties, meer groen in en buiten de wijk en stoppen met het kappen van bossen in Nijmegen. Ook Forum voor Democratie benoemt de problemen op de woningmarkt: „Nijmegen is een jonge stad en heeft dringend behoefte aan betaalbare woningen voor starters. Een fijne, gezonde leefomgeving is van belang om je ergens thuis te voelen.” Koedam draagt een eenvoudige oplossing aan: „Bouwen. Niet jezelf van de ene crisis de andere crisis in praten maar gewoon bouwen.” Hij waagt zich niet aan een voorspelling over de uitslag, maar noteert: „Wij zijn de grootste ledenpartij van Nederland, namelijk meer dan 60.000 leden. Dus wij weten dat een groot deel van Nederland het met ons eens is en hebben goede hoop.”

DENK
DENK Nijmegen blinkt uit in onzichtbaarheid. Het is onduidelijk wat de partij met Nijmegen voor heeft. DENK, met lijsttrekker Amin Angoud, kent geen specifiek verkiezingsprogramma voor Nijmegen, in tegenstelling tot andere gemeentes waar de partij meedoet, zoals in Amersfoort en Apeldoorn. De Nijmeegse Stadskrant kreeg geen reactie op meerdere e-mails naar de landelijke afdeling van DENK met een verzoek om een aantal vragen voor te leggen aan Angoud.

Piratenpartij
De Piratenpartij onder leiding van Arjan Bresser (foto links) somt een uitgebreide lijst aan beleidsspeerpunten op: onvoorwaardelijk basisinkomen, vrije kennis, burgerberaad, besluitvorming van onderop, transparante overheid, inclusiviteit, woningtekort en privacy. Bresser ziet het woningtekort als het belangrijkste probleem in Nijmegen en noemt een rits oplossingen: Verplicht percentage sociale woningbouw, ondersteuning voor woonverenigingen, leegstand tegengaan en tijdelijke erfpacht invoeren. De Piratenpartij wil ook verhuiscoaches en huurteams inzetten en wonen voor senioren en jongeren in hun eigen buurt mogelijk maken. De partij verwacht twee zetels te behalen in de Nijmeegse raad.

Blanco Ajith Donders
Onder aan de verkiezingslijst, in een hokje dat blanco is, staat Ajith Donders. Zijn partij NijmegenAnders! wilde onder die naam meedoen met de verkiezingen, maar was te laat met het inleveren van de benodigde paperassen. In een artikel in De Gelderlander zegt de partij een ‘tegengeluid voor het veel te machtige GroenLinks’ te willen zijn en voor een gekozen burgemeester te zijn. Ondertussen blijft Donders opvallend stil en is online en op prominente socialemediaplatforms niet te vinden.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl