Anda Schippers (rechts) biedt Quirijn Lokker (links) de petitie tegen de kap in Park Brakkenstein aan. [foto: Adé Jansen].
Anda Schippers (rechts) bij het aanbieden van de petitie tegen de kap in Park Brakkenstein aan Quirijn Lokker (links). [foto: Adé Jansen].
Anda Schippers bood de fractievoorzitter van GroenLinks op 14 maart een petitie met bijna vierduizend handtekeningen aan tegen de voorgenomen kap van bomen in Park Brakkenstein. De gemeente wil de bomen kappen om de oude laanstructuur in het park te herstellen.

„Eigenlijk is het wrang dat we hier moeten staan”, zegt Anda Schippers uit Brakkenstein bij het aanbieden van 3851 handtekeningen aan Quirijn Lokker, fractievoorzitter van GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad. De petitie geeft blijk van de ongerustheid van Nijmeegse bewoners en organisaties. De ecologische waarde van Park Brakkenstein is voor hen belangrijker dan een ambitieus plan van de tekentafel: een nieuwe structuur waarin historische allure in het park hersteld moet worden. Gezonde bomen, waaronder oude eiken en beuken moeten daarvoor wijken. Volwassen bomen hebben grote ecologische waarde, vinden de ondertekenaars. Maar ze hebben onderhoud en bescherming nodig en daar hoort kappen niet bij. Ongeveer 40 bewoners en vertegenwoordigers van organisaties waren bij de aanbieding op 14 maart aanwezig.

Bij de overhandiging houdt Schippers een korte toespraak: „We worden overspoeld door berichten uit de hele wereld over heftige weersverschijnselen die het gevolg zijn van klimaatverandering, zoals natuurbranden, overstromingen, stormen en droogte. Onze uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof verpest de natuur en onze gezondheid. De biodiversiteit op aarde en de hele kringloop van de natuur, voorwaarden voor al het leven, zijn ernstig in gevaar. Dat de mens hiervan de oorzaak is, is ruimschoots wetenschappelijk aangetoond.”

Het tekentafelplan

Een beuk in Park Brakkenstein met een rode stip, teken dat deze op de lijst staat om gekapt te worden. [foto: Lucia van den Bergh].
Volgens het plan zouden er 203 bomen gekapt moeten worden. Hiervan zijn er 84 ziek of onveilig. De rest is gezond. Ook veel kleine bomen en sparren hebben al een rode stip. De gemeente wil een negentiende-eeuwse lanenstructuur herstellen. Daarvoor worden jonge lindebomen aangeplant. „Bestaande bomen mogen niet concurreren met de lanen”, staat in het plan. „Ze mogen niet te veel schaduw geven, daarom komt er een vrije zone van drie meter naast de laanbomen.” Schippers vervolgt: „En daar komt het: er staan bomen in de weg. Gezonde, volwassen, móóie bomen. Hup dan maar, de bijl erin, want het ontwerp gaat voor. Bomen absorberen CO2, zorgen voor vocht in de lucht, schaduw en koelte. Ze bieden ondergronds plek aan talloze schimmels en beestjes, en boven de grond aan insecten, vleermuizen, kleine zoogdieren en vogels. Volwassen bomen zijn in dit opzicht onmisbaar. Het duurt erg lang voor nieuwe jonge boompjes die rol kunnen overnemen.”

In de botanische tuin van de Hortus Nijmegen ging het aanvankelijk om 65 gezonde bomen. Bas Budel, beheerder van de botanische tuin: „Op het moment dat je daar bomen gaat kappen houd je niks meer over van de hele structuur en van de landschappen en diversiteit die we daar hebben.” De kap in de Hortus gaat na protest niet door. In de rest van Park Brakkenstein is de kap in discussie maar niet van de baan.

De petitie
Lokker zegt bij het aannemen van de petitie de ongerustheid te begrijpen. „Het verhaal is ons ook uit het hart gegrepen. We hebben politieke vragen gesteld, ook door al jullie acties. De wethouder zal een rondgang door het park maken en daarvoor het IVN, de Hortus en wijkbewoners uitnodigen. Het IVN kan een bomenspecialist meenemen. De bedoeling is langs alle bomen te gaan om te kijken welke kunnen blijven staan.”

Anda Schipper bij een eerdere demonstratie tegen de kap. [Foto: Lucia van den Bergh].
Ook in februari werd er al gedemonstreerd tegen de kap. [foto: Lucia van den Bergh].
Aanwezigen uiten twijfels: „Dat lijkt het verkeerde uitgangspunt. Er staan geen bomen in de weg. We moeten stoppen te denken in maakbaarheid. Bescherm en verbeter het bestaande.” Een ander zegt: „Het park is de laatste jaren slecht onderhouden. Beuken kunnen nog worden gered als ze beschermd worden tegen zonnebrand. Dat is niet gebeurd. Van de mooie bremstruiken is weinig over, ze zijn overwoekerd, Wat doet het beheer dan?”

Lokker is optimistisch. „ Als ik het antwoord van het college goed begrijp zeggen ze: we zetten een hele stap terug.”  Maar als het gaat over de lindelanen stelt hij de aanwezigen niet gerust. “Het zal leuk zijn als de nieuwe laan er mooi bij ligt, we gaan goed kijken welke bomen andere bomen in de weg staan, en waar we omheen kunnen. Als je ze nu laat staan gaan ze elkaar verdrukken en gaan ze over een aantal jaren toch dood.”

Schippers: „De gemeente Nijmegen kan zeggen: wij zetten alles op alles om elke gezonde, volwassen boom in onze stad te behouden. We voegen alleen maar positieve elementen toe aan het park om te doen wat we kunnen in de strijd tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Zou dat niet fantastisch zijn? Maar zo is het helaas niet, en daarom staan u en ik vandaag hier.”

De petitie volgt op een protest tegen de bomenkap in februari. Zie ook het artikel: Bomenkap dreigt in Park Brakkenstein.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl