Veel Kolpingers zijn genoodzaakt om tweemaal te verhuizen. Foto Jan Lintsen.

De Kolpingbuurt staat op zijn kop. In rap tempo laat woningcorporatie Talis delen van de wijk slopen om plaats te maken voor nieuwe huizen. Een groot deel staat al in de steigers. In de tussentijd bivakkeren huurders in een wisselwoning. Deze operatie gaat gepaard met flink veel overlast voor de bewoners. Daarbij komt dat de huurders uit de sloopwoningen voor de nieuw opgeleverde huizen een fiks hogere huur moeten gaan betalen. Hiermee verbreekt Talis eerdere beloften om de huur niet extra te laten stijgen, aldus de bewoners.

Geblokkeerde straten, bouwvakkers onaangekondigd in huis en gerenoveerde woningen met gebreken. Hierover klagen bewoners van de Kolpingbuurt, die met de renovatie dan wel sloop en nieuwbouw van hun huurhuis te maken krijgen. In de buurt tussen het Goffertpark en de spoorlijn naar ‘s-Hertogenbosch krijgen 127 huurwoningen van woningcorporatie Talis een opknapbeurt, 115 andere gaan tegen de vlakte. Daarvoor komen 99 nieuwbouwwoningen. Dit alles in een sneltreinvaart. Het project, gestart in januari 2018, moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn.

Levensbedreigend
„Vanaf de zomervakantie staan er hekken in de Kolpingstraat, waardoor we met de auto ons huis in de Dr. Banningstraat niet meer kunnen bereiken,” vertelt een bewoonster kort voor haar verhuizing in november: „Als we erdoor willen, moeten we bij Talis een sleutel vragen om de hekken open te maken. Vaak gaat het goed, maar niet altijd is er iemand aanwezig. Dat is niet alleen lastig bij het verhuizen. Het kan leiden tot levensbedreigende situaties als de ambulance hier niet kan komen. Verderop woont een oude man met diabetes. Een ambulance moet gewoon bij hem kunnen. Maar niet zelden staan er containers of ander materieel achter de hekken, waardoor je er niet door kunt, zelfs al heb je een sleutel.”
Volgens Talis zijn de woningen altijd bereikbaar voor hulpdiensten. De aannemer informeert hulpdiensten over het plaatsen van hekken en andere afsluitingen. Een hek is geen belemmering voor hulpdiensten. Dat containers en ander materieel de doorgang belemmerden is bij de woordvoerder van Talis niet bekend.

Huizen Kolping soms moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten. Foto Jan Lintsen.

Beschadigingen
Het zijn niet de enige klachten. Andere bewoners maken zich boos omdat bouwvakkers van aannemer Hendriks onverwacht in hun huis staan. De ene keer gaan bouwvakkers in een sloopwoning aan de slag nog voordat de bewoner eruit is. Een andere keer zijn bouwvakkers nog bezig in de wisselwoning als de huurders er al zijn ingetrokken. Die wisselwoning krijgen bewoners om de tijd te overbruggen tussen sloop en nieuwbouw of bij de renovatie van hun huis, meestal zo’n vijf maanden. Bewoners van de renovatiewoning treffen bij terugkomst vaak beschadigingen aan, die later weer hersteld moeten worden. Talis schrijft in een reactie dat dit niet de bedoeling is en vraagt mensen te melden wanneer zich dit voordoet.

Huurverdubbeling
Dan is er nog onenigheid over de huren van de nieuwbouw. De huurprijzen beginnen vanaf 592 euro, ook voor de oude huurders. Dat druist in tegen eerdere beloftes, vindt Grete Altdorf, een bewoonster uit de Kolpingstraat. „Op de eerste bewonersbijeenkomst in december 2016 zei Talis dat mensen zich geen zorgen hoefden te maken over de huren. Talis beloofde alle werkzaamheden betreffende de nieuwbouw en renovatie zonder huurverhoging uit te voeren. Mensen die van buiten de wijk komen, krijgen wel een huurverhoging.” Altdorf verwijst naar de brochure voor de nieuwbouwwoningen. Daarin schrijft Talis: „Wij voeren alle werkzaamheden uit zonder huurverhoging, behalve dan de normale jaarlijkse huurverhoging.” Altdorf is een handtekeningenactie gestart om Talis te dwingen die belofte gestand te doen, inmiddels heeft ze al meer dan honderd handtekeningen.
Talis ontkent dat ze de bestaande huurders beloofd heeft om hen te vrijwaren van de hogere huren van de nieuwbouw. „Huurders die terugkeren in een renovatiewoning houden de oude huur,” laat Anneke Hers, woordvoerder van Talis, in een telefonische reactie weten. „In de nieuwbouw gaat het om kwalitatief veel betere woningen, dan is het logisch dat daar een hogere huur bij hoort. Mijn collega’s die bij de informatiebijeenkomsten waren, kunnen zich niet herinneren dat iets anders is beloofd. Blijft staan dat rare zinnetje uit de brochure, dat kan voor verwarring zorgen. Maar verder in de brochure staan de nieuwe huurprijzen en daar wordt verder in de tekst steeds naar verwezen. Mensen met een laag inkomen krijgen daarvoor huurtoeslag.”
„We dachten dat die huurprijzen in de folder alleen voor nieuwe huurders golden,” zegt Grete Altdorf. „Veel bewoners hadden nooit ingestemd met de nieuwbouw, als ze hadden geweten van de hoge huurprijzen.” Wettelijk is het geregeld dat 70 procent van de bestaande bewoners met sloopplannen moet instemmen, voordat een woningbouwcorporatie aan de slag kan. Altdorf vreest dat de saamhorigheid in de buurt verloren gaat als Talis zijn plannen doorzet. „In de wijk wonen vele arme mensen, die kunnen geen huur van 600 euro betalen. De huurtoeslag stijgt niet mee met de huurverhoging. Mensen moeten dan noodgedwongen ergens anders gaan wonen. Na alle werkzaamheden, puin, lawaai, het heen en weer verhuizen, verdienen wij Kolpingers een toekomst waarin we onze huur kunnen betalen en er eten op tafel is. Wij willen hier blijven en genieten van het leven in onze eigen mooie oude buurt.”

Auteur: Gabriëlla Hendriks


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl