Den Haag kan wat leren van Nijmegen. Dat vinden de drie Nijmeegse kandidaten voor de Tweede Kamer op de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA. Samen een fractie vormen in de Nijmeegse gemeenteraad zit er voorlopig niet in.

Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks (GL) hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november een gezamenlijke kandidatenlijst, lijsttrekker én programma. De partijen  voeren samen campagne en richten zich op verdere samenwerking, ook in Nijmegen. In onze stad houden de partijen bijvoorbeeld gezamenlijke thema-avonden. Al langer werken ze, met andere partijen, samen op onderwerpen als betaalbaarheid van woningen, tegengaan van straatintimidatie en ondersteuning van de wensen van woonwagenbewoners.

Lisa Westerveld, Jan Daenen en April Ranshuijsen zijn de drie Nijmeegse kandidaten voor de Tweede Kamer op gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. [foto Adé Jansen].
De drie Nijmeegse kandidaten op de gezamenlijke kieslijst staan gemoedelijk bij elkaar. Ze hebben zin in de samenwerking. Lisa Westerveld is nu zes jaar actief in de Tweede Kamer voor GroenLinks, April Ranshuijsen zit al tien jaar in de Nijmeegse gemeenteraad voor GroenLinks en Jan Daenen is vanaf 2019 lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de PvdA.

Waarom willen ze naar Den Haag?
Westerveld is  vanuit studentenactivisme en de onderwijsvakbond de politiek ingerold. Ze stelt zich opnieuw verkiesbaar voor de Tweede kamer omdat ze er nog niet klaar is: „Er moet nog zo veel gebeuren op de onderwerpen waarop ik het woord voer: de wachtlijsten in de Jeugdzorg en GGZ, het gebrek aan specialistische hulp, het beleid voor mensen met een beperking. Ik wil de vinger aan de pols houden of beleid dat we in gang gezet hebben ook uitgevoerd wordt.”

Ranshuijsen, die een chronische ziekte heeft waardoor ze in een rolstoel zit, is gedreven om de vele drempels te slechten die bestaan voor mensen met een beperking of een chronische ziekte: „Ik heb me in Nijmegen ingezet voor zaken als het creëren van een laagdrempelige ombudsfunctie in de zorg, geen korting op de subsidie voor belangenorganisaties en tonnen geld om de openbare ruimte meer toegankelijk te maken. Er wordt meer rekening met deze groepen gehouden. In de Tweede Kamer wil ik hetzelfde doen als in Nijmegen, maar dan voor alle mensen in Nederland die onnodig hard moeten knokken om te leven, te overleven en om erbij te horen. Dat zijn er twee miljoen!”

Jan Daenen loopt in de provincie tegen Rijksregels aan.[foto Adé Jansen].
Daenen heeft een plattelandsachtergrond, is landbouweconoom en woont in de stad. Hij wil de kloof dichten tussen provincie en Rijk. „We lopen in de Provinciale Staten voortdurend tegen regels  en limieten aan vanuit het Rijk, bijvoorbeeld bij het in stand houden van het busvervoer in 2024. Een op de drie ritten dreigt te vervallen. De rijksregels duwen de gemeentes in een concurrentiepositie. We moeten ervoor zorgen dat gemeenten door die regels niet asocialer worden. Het sociaal beleid van Nijmegen rond daklozen, vluchtelingen en armoede kan een voorbeeld zijn voor Den Haag.” Westerveld en Ranshuijsen zijn het roerend eens met hem.

Lisa Westerveld (links) en April Ranshuijsen (rechts) zaten al eens samen in de Nijmeegse raad, nu hopen ze collega’s in de Tweede Kamer te worden. [foto Adé Jansen].
Wat vinden ze van de samenwerking van PvdA met GroenLinks?
Westerveld: „In de Tweede Kamer functioneren we al als een fractie, en dat gaat prima. We hebben de portefeuilles herverdeeld en verdelen de spreektijd onderling. dit betekent dat ik wat van mijn taken over kon dragen en meer tijd heb om mijn onderwerpen uit te diepen. We werken overigens ook veel samen met andere partijen zoals SP, Partij voor de Dieren en Bij1. Met D66 werken we samen waar het kan, maar ze mogen als coalitiepartner vaak niet met ons meedoen.”

Daenen: „In deze tijd waarin alles polariseert vind ik het een immens signaal dat onze partijen hun krachten bundelen, ook al zijn we het niet 100 procent met elkaar eens. Ik vind het zelf steeds leuker worden.”

Ranshuijsen: „Lokaal zit de PvdA in de oppositie en GroenLinks in de coalitie. We werken zo veel mogelijk samen, maar de PvdA moet natuurlijk haar oppositierol kunnen vervullen en wij stemmen soms in met zaken van onze coalitiepartners die wat verder van ons weg staan, echter nooit tegen onze zin. Vanuit hun rol, historie en verkiezingsprogramma’s stemmen de PvdA en GroenLinks soms anders. Maar we houden elkaar wel op de hoogte van wat we gaan doen.”

De Nijmeegse partijbesturen hebben in deze campagnetijd geen tijd om in te gaan op de vraag wat er met de samenwerking na 22 november gaat gebeuren. De kandidaten verwachten een jarenlange steeds intensievere samenwerking, maar zeker geen fusie op de korte termijn: „Dat is een proces dat heel veel tijd nodig heeft en je niet moet forceren”, vinden ze alle drie.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl