Joelend fietste vrijdag 21 mei een groep studenten door Nijmegen. „Wat willen wij? Schuldenvrij”, was hun credo. Ze protesteerden hiermee tegen het leenstelsel, dat studenten opzadelt met torenhoge schulden. De studenten willen terug naar het oude stelsel ofwel de oude basisbeurs. Verder eisen de demonstranten dat studenten die te lijden hebben onder het huidige stelsel, gecompenseerd worden. Het protest maakt deel uit van de landelijke campagne #NietMijnSchuld.

Bij het universiteitsgebouw aan de Heyendaalseweg verzamelt zich die vrijdag rond half drie een tiental Nijmeegse studenten. Meerderen van hen dragen een rode vlag over de schouders met daarop de tekst ‘#NietMijnSchuld’. Eén student heeft een speaker meegenomen die hij op de bagagedrager  van zijn fiets heeft bevestigd en laat daaruit muziek klinken. Een andere student zweept de boel op met een megafoon. Gezamenlijk scanderen de studenten: ,,Wat willen wij? Schuldenvrij!’’

Het doel van de middag is vooral om bekendheid te geven aan de landelijke studentenstaking die 3 juni op het Malieveld in Den Haag plaatsvindt. De kabinetsformatie is immers van start gegaan en om ervoor te zorgen dat schuldenvrij studeren wordt opgenomen in een regeerakkoord is grootse actie vereist.

Kayleigh Hofstede voert campagne voor de actie NietMijnSchuld. [foto Jan Lintsen].

Eén van de actievoerders is de studente Kayleigh Hofstede (20). Zij is nu ongeveer een jaar actief voor de Nijmeegse tak van de #NietMijnSchuldcampagne en geeft aan druk te ervaren vanwege het leenstelsel: ,,Als student heb je al te kampen met een hoop druk zoals de druk om te presteren. Daar komt de financiële druk als gevolg van het leenstelsel nog bovenop.’’

Jim Meuwissen (26) studeert biologie aan de Radboud Universiteit en is vanmiddag naar de actie gekomen omdat hij vindt dat het huidige stelsel kansenongelijkheid in de hand werkt: ,,Studeren zorgt voor meer mogelijkheden. Als je studeren afhankelijk maakt van geld, zorg je er dus eigenlijk voor dat mensen die tot de lagere klasse behoren, minder mogelijkheden hebben. Lang niet iedereen kan het zich namelijk permitteren om schulden te maken of heeft ouders die financieel kunnen bijspringen om te voorkomen dat schulden gemaakt moeten worden.’’

Vanaf de Heyendaalseweg ondernemen de actievoerders een fietstocht door Nijmegen, joelend en wel. Op meerdere plekken maken ze een tussenstop om flyers uit te delen en posters te plakken. Bij een studentenflat in Hoogeveldt hangen bewoners uit de ramen om hun campagnevoerende medestudenten toe te juichen. Via de megafoon roept een van de actievoerders hen op naar de landelijke staking te komen. Even later vertrekt de actiegroep naar het centrum. ,,Nu compenseren. Toekomst niet negeren!’’ klinkt het over de Grote Markt. Terugkerende hoosbuien weerhouden de studenten er niet van de actie voort te zetten, wat wel aantoont hoezeer zij de urgentie ervan inzien. Nu de politiek nog.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl