Scholieren voeren actie tegen het huidige klimaatbeleid. Foto: Judith Linders.

Meer dan honderd mensen liepen donderdag 21 februari mee aan weer een klimaatmars in Nijmegen. Deze keer namen vooral scholieren deel, die daarvoor de lessen lieten schieten. De bedoeling is dat er elke donderdag een demonstratie gehouden wordt om meer druk op het thema milieuvervuiling uit te oefenen.

De klimaatmars begon bij het station, daarna liepen de demonstranten een ronde door de binnenstad en deden daarbij ook het stadhuis. aan. Onderweg ventileerden meerdere personen hun boodschap door een megafoon. Zo riep iemand dat er vanaf nu geen kolen en olie meer uit de grond mogen worden gehaald: „Het roer moet om. De misstanden en verspillingen moeten ophouden. Wij jongeren willen een groenere toekomst. Wij protesteren omdat we de politiek nodig hebben om het systeem te veranderen.”

De mars verloopt zonder incidenten en men praat volop met elkaar in een goede sfeer. De organisatie heeft een marsleider maar ook mensen die de orde een beetje bewaken. Evita Klaassen, zelf nog scholier, staat de pers te woord: „De politiek doet te weinig. Uit doorrekeningen van het onderzoeksinstituut IPCC blijkt dat met de huidige maatregelen de klimaatdoelen bij lange na niet worden gehaald.” Klaassen wil dat er meer aandacht komt voor het probleem en een mentaliteitsverandering. „Daarom is protesteren van belang.” Klaassen vindt dat vooral multinationals veel hogere accijnzen moeten betalen. Ook schoolbesturen moeten gedragsverandering stimuleren zoals afval gescheiden inzamelen en uitdragen dat het goed is om broodtrommels mee te nemen naar school in plaats van plastic zakjes. Klaassen ziet ook het grote belang om elke week mee te lopen. De grote scholengemeenschappen staan niet toe dat scholieren demonstreren en vatten dat op als spijbelgedrag. Vier kleinere middelbare scholen vinden het wel prima dat de leerlingen voor een belangrijk doel meelopen.

Michelle van Doorn, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Nijmeegse gemeenteraad, loopt ook mee samen met een aantal partijgenoten: „De jongeren maken zich grote zorgen om hun toekomst.” Zij gelooft dat dingen zichtbaar maken effectief is en dus dat protesteren zeker helpt. Haar partij heeft als standpunt dat de huidige systemen moeten veranderen. Nu wordt absoluut niet goed met de aarde en de dieren omgegaan. Een deeloplossing is volgens haar om de kostprijs van voedsel door te rekenen aan de volgende schakels van de voedselketen. „Vlees, vis, zuivel en eieren hebben een verwoestend effect op natuur, milieu en klimaat. Door vlees bijvoorbeeld duurder te maken, kan de veel te grote veestapel inkrimpen.” Dat besef is er nog niet, vindt Van Doorn of politici durven dat niet aan te pakken. Met campagnes over de impact van dierlijke producten op het klimaat kan de overheid milieuvriendelijk consumptiegedrag stimuleren.

auteur: Bas de Beer


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl