Frank de Gram en Bart Salemans van de Partij voor de Dieren willen gekozen worden in de Tweede Kamer om op te komen voor onder andere lokale ecosystemen en de versterking van de mentale gezondheid van jongeren.

Frank de Gram is raadslid, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en voedselbosboer. Hij staat 25e op de Tweede Kamerkandidatenlijst.

Frank de Gram wil radicaal andere landbouw. [foto: Levien Lockefeer].
De Gram is in de politiek gegaan om invloed uit te oefenen op het gebied van dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat: „In Nijmegen heeft de raad grote invloed op hoe onze stad eruitziet. Op grote vraagstukken echter is de lokale overheid afhankelijk van landelijk beleid. Ik wil in Den Haag met name een betere bescherming van de biodiversiteit en een radicaal andere landbouw die de natuur helpt in plaats van monoculturen. Ik wil dat we de lokale ecosystemen herstellen en veiligstellen voor de toekomst om zo veel mogelijk van de dieren die nu in het wild voorkomen te behouden voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn radicale keuzes nodig die niet altijd makkelijk zullen zijn.

Bedrijven houden zich aan de landelijk opgelegde minimumeisen voor natuurinclusief bouwen, fijnstof en luchtkwaliteit. Nijmegen wil als groene en sociale stad hogere eisen stellen, maar kan die nu alleen afdwingen bij de eigen aanbestedingen. Meer doen voor de natuur moet beloond worden.

Ik ben als voedselbosboer een echte toekomstboer. Ik zal in Den Haag meegeven hoe we de landbouw zo kunnen veranderen dat deze niet meer de natuur in een neerwaartse spiraal duwt, maar juist in een opwaartse spiraal. Zo kun je voedsel produceren mét de natuur en zonder gebruik van landbouwdieren.”

Schreeuwen
Raadslid en zorgmedewerker Bart Salemans is geboren en getogen Nijmegenaar en staat nummer 23 op de lijst van de Partij voor de Dieren.

Salemans: „De verschillende crises schreeuwen om verandering. Ik vind het belangrijk dat zetels in de Tweede Kamer worden vertegenwoordigd door mensen die uit de dagelijkse praktijk van uiteenlopende sectoren komen, zoals de zorg en het onderwijs. Ik neem mijn kennis en ruime ervaring als begeleider in de gehandicaptenzorg mee.”

Bart Salemans: „Luister naar mensen in de zorg.” [foto: Aaron Zwaal].
Salemans wil werken aan de bevordering en versterking van mentale gezondheid van jongeren: „Mentale sterkte en stabiliteit zorgen ervoor dat jongeren nu en later beter voor zichzelf, elkaar, de dieren en de aarde kunnen zorgen. Ik wil mij inzetten voor inclusieve zorg, waarin de mens en diens zorg- of hulpvraag weer centraal staat. In de praktijk zie ik dat de markt te vaak leidend is en dat moet anders. Luisteren naar zorgmedewerkers en de vertaalslag maken naar politiek beleid is hierbij van groot belang.

Naar Den Haag neem ik de gesprekken mee over mentale gezondheid die ik hier voer met jongeren. Door de mensen met wie ik werk in de zorg zie ik dat de problemen die zij ondervinden vaak te maken hebben met meerdere lagen van hun identiteit. Discriminatie of uitsluiting kunnen bijvoorbeeld zowel met sekse, ras of een beperking te maken hebben.

Ook neem ik de gesprekken mee met vertegenwoordigers van activistische organisaties die opkomen voor bijvoorbeeld klimaatrechtvaardigheid en mensenrechten.

Speciaal voor Nijmegen zou ik graag zien dat stadsparken als Staddijk en het Goffertpark natuurgebieden worden met rechten en betere wettelijke bescherming, met biodiversiteitsbevordering en natuurbehoud als uitgangspunt.”

Salemans sluit af: „Ik wil ook dat dierenrechten verankerd worden in de Grondwet.”

In de aanloop naar de verkiezingen vertellen Nijmeegse kandidaten waarom ze naar Den Haag willen, wat ze daar willen bereiken, wat ze daar willen meegeven uit Nijmegen en wat ze willen doen voor Nijmegen. Dit artikel is het tweede in de serie, eerder kwamen al aan bod de Nijmeegse kandidaten van de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA.

 


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl