De een ijverde voor meer natuur, de ander wilde meer asfalt. Vijf Nijmeegse kandidaten voor de Provinciale Staten gingen voor de verkiezingen met elkaar in debat aan de redactietafel van De Nijmeegse Stadskrant. Wat is er terechtgekomen van alle beloften die de kandidaten toen hebben gedaan? Inmiddels ligt het provinciale coalitieakkoord er en zijn de nieuwe Gedeputeerde Staten geïnstalleerd, tijd om de balans op te maken.

Frederik Peters (VVD): „Zelfs met GroenLinks in de coalitie kunnen we door met alle bestaande asfaltplannen.” Foto: Jan Lintsen.

Waar Frederik Peters van de VVD inzette op meer asfalt, pleitte Celine Berserik van GroenLinks tijdens het Stadskrantstatendebat juist hartstochtelijk voor meer natuur. Nu, ruim vier maanden later, zitten hun partijen gebroederlijk samen in de nieuwe Gelderse coalitie. Peters is blij dat het gelukt is om met partijen met uiteenlopende opvattingen een coalitie te smeden. „Ondanks de verschillen hebben de partijen hun best gedaan om tot elkaar te komen. Het coalitieakkoord toont de wil tot samenwerken.” Zijn partij, de VVD, nam als grootste partij het voortouw bij het vormen van een coalitie met CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. De SGP tekende eveneens het coalitieakkoord, maar levert geen gedeputeerde. De grote winnaar Forum voor Democratie bleef buiten de coalitie. „Forum hield vast aan onuitvoerbare standpunten. Zo wilden ze geen windmolens bijplaatsen, maar daarover hebben we als provincie afspraken met het Rijk. Op zulke afspraken kun je niet terugkomen,” zegt Peters. Tijdens het Stadskrantstatendebat zette Peters in op meer asfalt. Voor het coalitieakkoord heeft de VVD op dit punt moeten inbinden. „We zijn al heel blij dat het met GroenLinks gelukt is om bestaande plannen voor nieuwe wegen door te laten gaan. Overigens is in het coalitieakkoord nog altijd de mogelijkheid opengelaten om asfalt aan te leggen als er knelpunten zijn. De weg door Malden kan zo’n knelpunt zijn.”

Celine Berserik (GroenLinks): „De handtekening van Groenlinks is duidelijk te herkennen in het coalitieakkoord. We zijn zeer trots.” Foto: Jan Lintsen.

Zonneladder
Als kersvers GroenLinks-statenlid is Berserik ook trots op het coalitieakkoord: „Op het gebied van landbouw en natuur heeft GroenLinks veel voor elkaar gekregen. Zo komt er een nieuw bosbeleid op basis van ecologisch bosbeheer, wordt de plezierjacht aan banden gelegd, gaat er meer geld naar natuureducatie en komen er maatregelen om vee te beschermen tegen de wolf. Ook hebben we de zonneladder erin opgenomen. Dat betekent dat we zonnepanelen eerst op daken plaatsen, daarna op parkeerterreinen, geluidswallen en dergelijke en pas als laatste kijken we naar landbouwgrond en natuur. De landbouw gaan we verduurzamen, zo trekken we geld uit om experimenten met voedselbossen, natte landbouw, permacultuur en eiwitrijke teelt te bevorderen. Op mobiliteit hebben we water bij de wijn moeten doen. Zo komt er de railterminal bij Valburg en de doortrekking van de A15, dit hadden we liever niet gewild.” Ook Peters heeft wat moeten slikken: „De hoofdstukken natuur en landbouw hadden wat mij betreft niet zo uitgebreid hoeven te zijn.” Peters vindt het bemoedigend dat Forum voor Democratie zich tijdens het debat over het coalitieakkoord positief uitsprak over het akkoord, bijvoorbeeld over de extra aandacht voor innovatie.”

D66 uitte tijdens de behandeling van het coalitieakkoord kritiek op GroenLinks: de partij heeft geen extra geld weten binnen te slepen voor klimaatbeleid. Berserik is het niet eens met die kritiek: „Het budget zegt niet alles. Het gaat erom dat je goede plannen hebt. Tot nu toe was het geld voor klimaatbeleid verspreid over meerdere programma’s, daarvan werden ook dingen betaald die niet per se met klimaatbeleid te maken hebben. Nu is dat geld samengevoegd in een pot.” Volgens Berserik is het vooral belangrijk dat er genoeg plannen zijn om het geld zinvol te besteden: „Zo is vorig jaar 14 miljoen euro van het budget voor natuurbeleid niet besteed doordat er niet voldoende plannen waren. In het nieuwe coalitieakkoord staan wel voldoende aanzetten om het geld zinnig te besteden.”

Mieke Hoezen (SP) vindt dat GroenLinks te toegeeflijk is geweest: „We zijn een vriendje kwijtgeraakt.” Foto: Jan Lintsen.

Railterminal
De SP verloor drie zetels bij de Provinciale Statenverkiezingen, drie hielden ze er over. De Nijmeegse Mieke Hoezen heeft als nummer vijf van de kandidatenlijst toch een plek in de staten bemachtigd, zij het tijdelijk als vervanging voor een collega met ziekteverlof. Tijdens het Stadskrantstatendebat pleitte zij voor meer klimaatgerechtigheid om te voorkomen dat de armeren voor de klimaatmaatregelen opdraaien. Zij is kritisch over het coalitieakkoord: „Ik zie dat de coalitie haar best doet voor meer klimaatgerechtigheid, maar het zijn vooralsnog veel voornemens. De vraag is hoe het gaat uitpakken. In het coalitieakkoord zie ik daar niets van terug. Ook zie ik niet dat ze strenger handhaven op milieunormen.” Hoezen sneed dit thema aan tijdens het Stadskrantstatendebat. „We staan hierin niet alleen, ook de rekenkamer hamert erop dat er steviger moet worden gehandhaafd. Een ander punt dat ontbreekt in het akkoord, is inclusie. Iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking.” Hoezen vindt dat GroenLinks duidelijk concessies heeft gedaan, als voorbeeld noemt ze de railterminal bij Valburg: „Daar hebben we samen tegen gestreden. Wat dat betreft zijn we een vriendje kwijtgeraakt. De coalitie heeft gezegd open te staan voor samenwerking. We hopen dat ze dan ook positief staan tegenover onze voorstellen. Vanuit de oppositie blijven we strijden voor goed openbaar vervoer, dat heeft in het verleden ook gewerkt. Zo hebben we lang geijverd voor dubbelspoor in de Achterhoek en dat hebben we uiteindelijk ook binnengesleept.”

Nederlaag
De zwaarste nederlaag is voor Michiel Scheffer, zijn partij D66 verloor drie zetels en keert niet terug in het college. Het betekende voor Scheffer het verlies van zijn baan als gedeputeerde. Ook zag hij af van een plaats in de Provinciale Staten. Hij zoekt nu naar een werkveld buiten de politiek. Om die reden wilde hij De Nijmeegse Stadskrant nu ook niet meer te woord staan. Peter Kerris, die als lijsttrekker van de PvdA aan de debattafel zat, was daarentegen fortuinlijker. Zijn partij kwam in het college, ondanks een zetel verlies bij de verkiezingen. Zelf is hij sinds kort gedeputeerde. In zijn portefeuille zit wonen, precies het thema waar hij ook op inzette tijdens het Stadskrantstatendebat. Toen pleitte Kerris ervoor dat de provincie de regie zou nemen om de

Peter Kerris (PvdA) heeft als gedeputeerde de portefeuille wonen in zijn wacht gesleept: „Het is een belangrijk thema voor de PvdA.” Foto: Jan Lintsen.

woningmarkt uit het slop te trekken. Hij botste daarbij met Peters, die de woningmarkt over wilde laten aan gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. Kerris heeft daarin wel wat moet toegeven: „Op sommige onderwerpen krijgen gemeenten meer ruimte, zo mogen ze experimenteren met tiny houses en zelfvoorzienend wonen. De provincie blijft wel medeverantwoordelijk voor op welke plekken woningen gebouwd mogen worden. Dit leggen we samen met gemeente en woningcorporaties vast in een regionale woonagenda.” Hoe de woningmarkt weer op gang gebracht gaat worden, kan Kerris nog niet vertellen. Voordat er nieuw beleid komt, moeten twee bestaande woonprogramma’s eerst geëvalueerd worden. Ook over zijn andere punt, energieneutraal wonen, kan hij niets zeggen. Dit thema valt onder de hoede van zijn collega. Dat zijn dan weer de beperkingen van een gedeputeerde: Kerris kan alleen spreken over de thema’s die tot zijn portefeuille horen. Dat maakt het lastig Kerris aan te spreken op zijn voorstellen uit de tijd dat hij nog lijsttrekker was van de PvdA. Als gedeputeerde wil hij geen politieke vragen beantwoorden.

Artikel Het Stadskrantstatendebat verscheen op 15 maart.

auteur: Gabriëlla Hendriks

 


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl