Ondanks de recente vooruitgang in AI-technologie wordt De Nijmeegse Stadskrant nog steeds door mensen geschreven. We proberen dit natuurlijk zo snel mogelijk te verhelpen, maar tot het zover is zijn onze redacteuren toch echt van vlees en bloed. Mensen hebben meningen en standpunten. Om transparant te zijn willen wij onze waarden duidelijk maken. Om deze waarden voor onszelf helder te krijgen kwam de hele redactie bij elkaar voor een thema-avond ‘De waarden van De Nijmeegse Stadskrant’. Na een avond vol verhitte woordenstrijd en een net-op-tijd-verhinderd vuistgevecht zijn we tot de volgende kernwaarden gekomen.

Onbevooroordeeld nieuwsgierig
Wij erkennen dat wij, net als iedereen, waardeoordelen hebben die we niet zomaar opzij kunnen zetten. Ook wij hebben onze meningen over de vraagstukken van ananas op pizza en de juiste manier om een toiletrol op te hangen. We streven er wel naar om niet bevooroordeeld te zijn, en ieder onderwerp met nieuwsgierigheid te benaderen. We willen onze lezers niet vertellen wat ze moeten denken, maar ze zo veel mogelijk hun eigen conclusies laten trekken.

Nijmeegs
Uit archeologische opgravingen blijkt dat De Nijmeegse Stadskrant een Romeinse oorsprong heeft. Al bij de stichting van Nijmegen kon men lezen over de plaatsing van het standbeeld van keizer Traianus, en de verkeerssituatie op het Keizer Karelplein. Alle grapjes terzijde, de Stadskrant is een Nijmeegs instituut. Wij vinden het belangrijk dat Nijmegen een krant heeft waarin lokale verhalen verteld worden en waarin Nijmegenaren hun zegje in kunnen doen. Zo dragen we bij aan een beter geïnformeerd en meer gehoord Nijmegen.

Kritisch
Wij staan voor degelijke journalistiek. Dit houdt in dat we niet zomaar zaken aannemen, maar dat we ons eigen onderzoek doen. Wanneer ons verteld wordt dat de lucht blauw is, of dat twee plus twee vijf is, zullen we het dus gewoon nakijken. We zoeken de dingen zo veel mogelijk zelf uit. Zo weten onze lezers dat wat in de Stadskrant staat betrouwbaar is. We stellen de kritische vragen, ook over moeilijke onderwerpen.

Sociaal en ecologisch betrokken
We zijn sociaal en ecologisch betrokken. Totdat we door middel van ons zestienstappenplan daadwerkelijk de macht grijpen, willen we een positieve impact maken door middel van onze artikelen. Dit doen we door onderwerpen te kiezen zoals de situatie van minderbedeelden in de samenleving, en belangrijke onderwerpen zoals klimaatverandering. Hierbij waken we wel voor activisme. We zijn er niet om onze eigen standpunten of meningen te verkondigen aangezien we zelf geen partij zijn in de zaken die we beschrijven. Totdat we aan de macht komen natuurlijk.

Urgent
Wij willen een lezerspubliek trekken door stukken te schrijven die relevant zijn in het leven van de Nijmegenaar en voor de stad. We nemen echter ook verzoekjes aan. Als u wilt dat er geschreven wordt over de overlast van een drums spelende buurjongen hoeft u maar te mailen.

Humor
Wanneer je schrijft over sociale onderwerpen kan een krant al snel zwaar aanvoelen. Voor het leesplezier van onze lezers en het schrijfplezier van onze schrijvers vinden we het belangrijk om ook luchtigere onderwerpen te behandelen in de krant, en wanneer dat gepast is grapjes te kunnen maken. De onderhandelingen met de Donald Duck over het overnemen van de ‘moppentrommelrubriek’ zijn gaande.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl