Maar liefst achttien partijen dingen dit jaar om de stem van de Gelderse kiezer. In 2019 waren dat er vijftien. Wat hebben deze partijen voor met Gelderland? Vijf partijen hebben van hun ideeën in het Stadskrantstatendebat kond gedaan. Een eerste indruk van de andere dertien vindt u hier.

50PLUS
50PLUS maakt deze verkiezingen gebruik van de slogan ‘Kies nu, voor later’ en richt zich daarbij op haar traditionele achterban. De partij noemt een vijftal speerpunten: koopkracht (voor gepensioneerden), veiligheid (voor ouderen), gezondheid (van ouderen), betrokkenheid (voor eenzame ouderen), en wonen (huisjes voor ouderen bij hun kinderen in de achtertuin). Of ze hiermee de uitslag van twee zetels van vier jaar geleden kan verbeteren moet nog blijken.

BBB
De BoerBurgerBeweging lijkt zich met het gezonde boerenverstand vooral op de landbouw te richten. Zo is de partij tegen zonnepanelen en windmolens op landbouwgrond en ook tegen alles wat verder de winstmarge van een landbouwbedrijf kan aantasten. Ze wil bijvoorbeeld tegen de wolf jagersverenigingen inzetten. Als u bij sprookjes juicht wanneer een jager de grote boze wolf met stenen vult en de put in gooit, is dit misschien de partij voor u.

BVNL
Wybren van Haga’s partij Belang van Nederland kiest ervoor deze Provinciale Statenverkiezingen zich ook eens in te zetten voor het belang van Gelderland. Hoe ze dat wil doen blijft nog een mysterie aangezien de partij ten tijde van het schrijven van dit stuk nog geen verkiezingsprogramma heeft gepubliceerd. Wel is op haar website te vinden dat ze zich inzet voor de Gelderse veerponten. Wellicht weet ze met een coalitie van veerpontschippers en veerpontliefhebbers de overwinning binnen te halen.

SGP
Voor de trouwe fans van Onze Lieve Heer is er dit jaar natuurlijk weer de SGP. De SGP beroept zich in haar verkiezingsprogramma expliciet op Bijbelse waarden. Deze vat de partij samen onder ‘leven, dienen en recht doen’. Het is een kleine stap van deze waarden naar haar pleidooi voor het behoud van Gelderse kerken als cultureel erfgoed. Toch is het nog onduidelijk op welk Bijbelvers de partij zich baseert om te pleiten voor het behoud van het Pluimveemuseum in Barneveld.

CDA
Het CDA probeert deze verkiezingen met lijsttrekker Peter Drenth de overwinning binnen te halen met als slogan „Meer wij, minder ik”. Het CDA wil dat wij meer naar elkaar omkijken om zo de polarisatie tegen te gaan. De partij hoopt natuurlijk ook dat de kiezer deze verkiezingen nog eens naar haar omkijkt. Als coalitiepartij in de Provinciale Staten van Gelderland heeft het CDA deze verkiezingen namelijk iets te verliezen. Het CDA duimt dat de kiezers geen functie elders voor de kandidaten op het oog hebben.

ChristenUnie
Lijsttrekker Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie probeert met zijn vrolijke foto in het partijprogramma zijn naam eer aan te doen. U kunt zich afvragen of Gelderland daadwerkelijk drie partijen nodig heeft die zich op het christelijk geloof baseren. ‘Ja’ lacht Dirk ons vriendelijk toe. De ChristenUnie gebruikt de campagneleus ‘ruimte voor elkaar’. Hierbij wil de partij dat men meer aandacht aan elkaar besteedt om zo beter voor elkaar en onze omgeving te kunnen zorgen. We vragen ons af hoe sterk de ChristenUnie zich van bijvoorbeeld het CDA weet te onderscheiden.

Forum voor Democratie
Forum was in grootte de vijfde partij in Nijmegen bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Daarvoor ontving de partij een uitnodiging voor het Stadskrantstatendebat. De partij gaf echter geen reactie op die uitnodiging. Anita van Iperen is lijsttrekker van FvD geworden omdat „alleen deze partij de waarheid durft te vertellen.” Voor Forum bestaat die waarheid uit het steunen van referenda en goedkoper gas om het huis warm te stoken. Verder zijn ze tegen nieuwe azc’s en het gebruik van QR-codes als anticoronamaatregel. Forum vertelt graag de waarheid, maar liever niet in een debat met andere partijen.

JA21
Op de voorpagina van het verkiezingsprogramma van JA21 is „Het moet echt anders” te lezen. Met ‘anders’ bedoelt JA21 geen nieuwe azc’s of zonnepanelen in Gelderland, maar wel een nieuwe kerncentrale. Ook wil JA21 minder regels en geen nieuwe belastingen voor ondernemers. De partij vindt namelijk dat bedrijven en niet overheden banen creëren. JA21 lijkt niet zo’n hoge dunk te hebben van de overheid waartoe ze verkozen wil worden. Ze ziet de overheid liever een stuk inkrimpen, maar dan wel natuurlijk met een plekje voor zichzelf.

Lokale Partijen Gelderland
Lokale Partijen Gelderland (LPG) is een verzamelpartij voor allerlei lokale partijen die samen aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoen. LPG heeft in voorgaande verkiezingen nog geen zetels weten te bemachtigen in de Provinciale Staten. Stem je nog op een lokale partij als het niet je buurman is die op de lijst staat? LPG probeert u ervan te overtuigen dit alsnog te doen door bijvoorbeeld te pleiten voor een nieuw Gelders volkslied. Het huidige (Ons Gelderland uit 1941) is hun te ouderwets. Dat een andere deelnemende partij ook Ons Gelderland heet is volkomen toevallig.

Ons Gelderland
Ons Gelderland is naast de naam van het Gelders volkslied, ook de naam van een van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ons Gelderland is van mening dat de politiek te ver van de gewone burger af is komen te staan. Hun oplossing hiervoor is een onlineplatform waar burgers over politieke kwesties kunnen stemmen. De uitslagen hiervan worden dan uitgedragen in de Provinciale Staten door de politici van Ons Gelderland. Wat Ons Gelderland vindt van het huidige Gelderse volkslied staat niet in het partijprogramma, maar het is aan te nemen dat ze er positief over zijn. Wellicht zal dit leiden tot problemen bij de eventuele coalitieonderhandelingen met LPG.

Partij voor de Dieren
Deze verkiezingen wil de Partij voor de Dieren zich ook voor de mens inzetten. Dit is te zien aan haar kieslijst waar geen niet-menselijke kandidaat op te vinden is. Toch legt de partij een grote nadruk op natuurbehoud. Zo is ze voor het aan banden leggen van boerenbedrijven om zo meer land terug aan de natuur te kunnen geven. Via dit soort maatregelen wil de partij een ‘groene revolutie’ beginnen die de mens een duurzamere relatie met zijn omgeving moet geven.

Partij voor de Vrijheid
De Partij voor de Vrijheid heeft voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland Marjolein Faber als lijsttrekker. In echte PVV-stijl heeft de partij een kort verkiezingsprogramma met voldoende plaatjes. De ‘de-islamisering’ van Nederland wordt als eerste punt genoemd. Verder neemt de PVV de huidige regeringspartijen op de korrel door ze de hoge energieprijzen in de schoenen te schuiven. Hun campagneslogan ‘Gelderland durf te kiezen!’ klinkt bijna als een uitdaging. Durft u op de PVV te stemmen?

Volt
Een nieuwkomer bij de Provinciale Statenverkiezingen is Volt. Volt is een partij die zich richt op brede Europese samenwerking. Wellicht is de provincie Gelderland te klein voor het kosmopoliete Volt. De partij meent echter voor Gelderland te staan, maar mét de internationale samenwerking. Zo wil ze samen met Noordrijn-Westfalen zowel overstromingen als droogte bestrijden. Verder wil ze het makkelijker maken om te reizen en te werken over de grens. Onze provincie lijkt inderdaad te klein. Volt is vooral druk bezig om het makkelijker te maken uit Gelderland weg te komen.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl