Onzichtbare asielzoekers en opvang in de wachtstand

Een theaterstuk met een gesprek tussen een vluchteling en een medewerker van de IND geeft veel stof tot nadenken. Het is een van de activiteiten waarmee Stichting Gast en Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen de discussie willen aanwakkeren over de rechtvaardigheid van het vluchtelingenbeleid.… Lees meer

0
Ons Nijmegen mist kansen

Nijmegenaren meer betrekken bij de besluitvorming, vijftienduizend nieuwe woningen erbij tot 2040 en elk jaar duizend nieuwe bomen. Zomaar enkele punten uit het coalitieakkoord Ons Nijmegen, dat GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 met elkaar sloten. SP en de PvdA vinden het akkoord weinig ambitieus en spreken van gemiste kansen. De VVD vindt dat de Stadspartij Nijmegen te toegeeflijk is geweest.… Lees meer

0
1 2 3 4 5 6 7 11