Het internet startte als een prachtige, democratische, open plek met, zo het leek, onbegrensde mogelijkheden van vrije informatie-uitwisseling. Totdat een aantal internetbedrijven uitgroeide tot commerciële monsters met enorme macht en een geweldige datahonger. Big Tech heten ze tegenwoordig. Nepnieuws, ongepast gepersonaliseerde advertenties en polariserende algoritmes: het ooit zo open internet staat onder druk. Maar kunnen we wel grip krijgen op de grote technologieplatforms? Europarlementariër namens de PvdA Paul Tang, jurist Frederik Zuiderveen Borgesius en filosoof Bernd Hoeksema gaan hierover in discussie op donderdagavond 13 oktober. Meer informatie en aanmelding zijn te vinden op de website ru.nl/radboudreflects.

Toon is componist en wil mooie en grote dingen maken: hij wil vliegen naar de zon. Een altijd aanwezige, duistere gast, trekt hem steeds weer op de bank en maakt hem vleugellam: ”Niks nie komen niks”. Toon wil zich definitief aan die wurggreep onttrekken. Zo begint het verhaal van Die Donker, een theatervoorstelling gemaakt door Theo Hoek en Joos van Dooremalen. De voorstelling gaat over depressie, volksziekte nummer een. In Nederland krijgt een op de vijf volwassenen te maken met een depressie, jongeren worden steeds vaker depressief. De voorstelling wil een dialoog aangaan met het publiek en het stigma rondom depressie en psychische kwetsbaarheid doorbreken. De voorstellingen van Die Donker zijn te zien op 14, 15 en 16 oktober en 29 en 30 oktober in de grote zaal van De Lindenberg. Kaarten zijn verkrijgbaar via de websites diedonker.nl en delindenberg.com.

Echte kenners van Nijmegen en haar geschiedenis mogen dit niet missen. Op 15 oktober organiseren Numaga, Gebroeders van Lymborch, Katholiek Documentatie Centrum, Ex Tempore en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis De Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz in de Brebl. Met een team van maximaal vijf personen kun je je opgeven via hetarchief@nijmegen.nl. Teams kunnen zich tot 10 oktober 17:00 uur opgeven. Individuele deelnemers of late beslissers kunnen zich ter plekke aanmelden bij de Brebl vanaf 19.30 uur. Deelname is volledig gratis. De grote Nijmeegse kennistest begint om 20.00 uur.

Jazzmuziek ontstond in de Afro-Amerikaanse gemeenschap van New Orleans uit een kruisbestuiving van ragtime, blues, folk en negrospirituals. Jazz werd in de beginjaren door het grote publiek niet erg geaccepteerd, omdat het geassocieerd werd met losse zeden en een lage sociale status. Toen blanke en gemengde jazzorkesten zoals dat van Benny Goodman vanaf de jaren dertig deze muziek begonnen te spelen, werd het ook voor blanken een aanvaarde vorm van entertainment. De jazzmuziek heeft ook Nijmegen bereikt. Van 26 tot en met 30 oktober is er in de stad het Festival Jazz International Nijmegen op vier locaties: de Brebl, Doornroosje, de Lindenberg en LUX. Alle verdere informatie is te vinden op de website festivaljazzinternationalnijmegen.nl.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl