Na een intensieve en kostbare reis, kreeg ik, geboren Brit, expat en van Keltisch Vikingafkomst, al ruim dertig jaar hier wonend, een rijk en diepgeworteld gevoel dat ik erbij hoor. Na zeventig jaar van reizen, lesgeven, adviseren, politieke betrokkenheid en het ontwerpen van gebouwen en duurzame energiesystemen in veel Europese landen, begrijp ik de complexiteit van relaties tussen naties. Hoewel ik nog steeds twijfel, zie ik de enorme voordelen van de Europese Unie. De centrale machtsvorm moet echter veranderen. Mensen uit alle Europese landen, ook de Engelsen, moeten luisteren, praten en begrijpen wat het betekent Europeaan te zijn.

Ik ben nu Nederlands staatsburger. Ik merk dat mijn Keltische en Iers-Welshe bloedlijnen hier om me heen zijn. Het waren de Kelten die zich als eersten in deze afgelegen rivierstreken vestigden. Ze leefden in balans met de natuur. Hiervan zijn voelbare sporen achtergebleven, zoals bij de Koortsboom bij de Sint Walrickkapel in de bossen ten zuiden van Nijmegen. De vroegchristelijke missionaris Willibrord, bekend als apostel der Friezen, was van Angelsaksische afkomst. Het voelt voor mij als thuiskomen.

De Nijmeegse Stadskrant is begin jaren tachtig geboren vanuit een conflict van burgers met een afstandelijke en overspannen overheid. Toen ik hier in 1988 aankwam, trof ik een land aan, waarin een onstuitbare consumptielust gekoppeld aan een nieuw en agressief globaal kapitalisme Europa een economische depressie in leidde. Vele malen erger dan die in de jaren dertig, mijn tijd op de straten in Noord-Londen.

Nu zijn onze ogen omlaag gericht, we tikken met onze vingers op een klein, handzaam, mobiel telefoonapparaatje. We leven in een nieuwe wereld, met een enorm gebrek aan communicatie. Bedreigingen van onbekende vijanden, nieuwe haat, en een groeiend gevoel dat politici en andere gedreven mensen het volk niets vragen, laat staan dat ze naar hen luisteren. Tegelijkertijd terugkijkend op wat zij als traditionele waarden zien. Allerlei klokken tikken richting het laatste uur van existentiële bedreigingen. Aan ons de taak om deze bloot te leggen en verslag te doen van het menselijk klaroengeschal voor een nieuwe cultuur van positiviteit en geluk.

Door Bill Holdsworth
[phoenix.holdsworth@kpnmail.nl]


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl