Het laatste katholieke overblijfsel bij de Radboud Universiteit: In Dei Nomine Feliciter (Gelukkig in Gods naam). [foto Jan Lintsen].
Gods zegen rust niet meer op het werk van de Radboud Universiteit en het gelijknamige academisch ziekenhuis. Daar heeft het bisdom Den Bosch persoonlijk voor gezorgd. De bisschoppen blokkeerden geregeld benoemingen van nieuwe mensen in de raad van bestuur van de universiteit, omdat zij, in hun ogen, het katholieke aureooltje misten. Bestuursvoorzitter Loek Hermans kwam daardoor dik in de problemen: broodnodige en ook statutair vastgelegde nieuwe benoemingen gingen niet door. Vacatures stonden jarenlang open. Ten einde raad besloot hij om samen met het bisdom de zaak voor te leggen aan de Ondernemerskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Deze veegde het katholieke gezeur resoluut van tafel. De kamer vond zelfs dat de bisschoppen met hun weigerachtige opstelling het maatschappelijk belang in gevaar brachten. Het bisdom consulteerde God en reageerde per kerende post. Het ontnam zowel de universiteit als het ziekenhuis de titel katholiek. Eindelijk zijn de twee wetenschappelijke instituten ontdaan van niet-wereldlijke christelijke ketens en ontkerstend. Een zegening voor de wetenschap.

Iemand die een woonwagenstandplaats in Nijmegen zoekt heeft veel minder kans goede huisvesting te vinden dan iemand die een sociale huurwoning zoekt. Discriminatie, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens en gaf hiervoor in 2019 het Nijmeegse gemeentebestuur een stevige tik op de vingers. Woonwagenbewoners klagen al jaren dat Nijmegen te weinig standplaatsen heeft, er moeten er minimaal negentig bij komen. Woonwagenbewoners staan, net als Roma en Sinti, vaker in de kou. Een recent onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten trok wrange conclusies: in Nederland ervaren twee op de drie Roma discriminatie bij het zoeken naar een woning. Bijna een op de acht Sinti en ruim driekwart van de woonwagenbewoners hebben dezelfde ervaring. Leven in een woonwagen is een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het recht op bescherming hiervan is een mensenrecht, bepaalde het Europese hof. Alle overheden moeten dat respecteren. Ook die van Nijmegen.

Het speculeren op de woningmarkt neemt hand over hand toe. Snelle pandjesbazen kopen woningen op om deze vervolgens tegen hoge prijzen door te verhuren. Of ze gokken op prijsstijgingen en verkopen de woningen snel weer door. Wat ze niet doen, is er zelf in gaan wonen, terwijl dat de bedoeling van een woonhuis is, natuurlijk. Deze vreemde praktijken wil gemeenteraadslid Paul Eigenhuijsen van voorNijmegen.nu aanpakken. Koop je een woning in Nijmegen, dan moet je er ook in gaan wonen, is zijn stelling. Zijn voorstel om te onderzoeken om dit te verplichten, de zogenoemde zelfbewoningsplicht, kreeg bijna iedereen mee in de gemeenteraad, behalve de VVD, die de pandjesbazen blijft steunen. Ook moet het niet mogelijk meer zijn om woningen op korte termijn door te verkopen met winst, wat vaak bij nieuwbouwwoningen gebeurt. Eigenhuijsen stelt daarom voor een antispeculatiebeding in koopcontracten op te nemen. Voor de pandjesbazen betekent het waarschijnlijk dat hun snellewinstpraktijken voortaan verleden tijd zijn. En dat ze, gewoon net als ieder normaal mens, in een huis gaan wonen. Daar zijn ze immers voor bedoeld.

Voor ruim 20.000 Nijmeegse computergebruikers (13,4% van de Nijmeegse bevolking van 15 jaar en ouder) is het wereldwijde web niet altijd een bron van vreugde. Zij zijn slachtoffer van cybercriminaliteit. Deze nieuwe vorm van misdaad speelt zich voornamelijk online af en gaat om verderfelijke praktijken zoals koop- of verkoopfraude, hacken en pesten. Cybercriminelen hebben het gemunt op uw wachtwoorden, proberen u af te persen via e-mail of maken nepwebsites. En de schade is enorm. Het Cybercrime Magazine schat in dat het in 2021 wereld­wijd om een bedrag van 6 biljoen dollar gaat. Ter vergelijking, alleen de economieën van de Verenigde Staten en China zijn groter. Nu de kerstdagen voor de deur staan en de onlineverkopen de lucht in schieten, neemt het gevaar van onlineverkoopfraude alleen maar toe. Nijmegenaren zijn gewaarschuwd. Let op als u online gaat. Nog beter is het om gewoon uw aankopen te doen bij de lokale Nijmeegse winkeliers. Daar ligt een product tastbaar in de schappen, u ruilt het voor wat euromunten en u gaat tevreden naar huis. Daar kan geen cybercrimineel tussenkomen.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl