Binnenkort verdwenen. Binnen een paar maanden gaat De Oude School tegen de vlakte om plaats te maken voor 69 dure woningen. [foto Jan Lintsen].

De Oude School gaat eraan. Het karakteristieke werkpand voor creatieve makers aan de Berg en Dalseweg moet plaatsmaken voor woningen voor mensen met een dikke portemonnee. De locatie, die grenst aan het Kops Plateau, moet veel geld kunnen opbrengen, was de gedachte van projectontwikkelaar Wijnen. Ondertussen zitten een groep kunstenaars en ook de mensen van Welzien, die specialistische zorg voor kinderen aanbieden, met de gebakken peren. Zij moeten het pand, een voormalig Montessori College, snel verlaten. En mogen het wat de gemeente betreft verder lekker zelf uitzoeken. Grond en onroerend goed gaan al jaren naar de hoogste bieder in Nijmegen. Lokale, kleinschalige initiatieven hebben geen schijn van kans. Dat is een harde laatste les van deze school.

Nu alle cafés en bars dicht zijn moet het niet zo moeilijk zijn om je alcoholinname even terug te schroeven naar nul. Ruim tweeduizend Nijmegenaren vonden dat ook. Zij verklaarden plechtig begin januari om de kurk in de fles te laten. De IkPas-uitdaging is een jaarlijks terugkerende actie die mensen oproept om hun alcoholgebruik dertig of veertig dagen op pauze te zetten. Dit jaar daagde de gemeente Nijmegen Tilburg uit om zo veel mogelijk deelnemers enthousiast te krijgen voor de IkPas Battle. Dat was alvast een glansrijke overwinning voor de Waalstad op de kruikezeikers uit Tilburg, die slechts 862 innemers tot een maandje niet drinken wisten te bewegen. De volgende IkPas-pauze staat alweer voor de deur en begint op aswoensdag 17 februari en duurt veertig dagen. Slim gepland: dan kan iedereen zich in de dagen ervoor tijdens de carnaval nog even helemaal laten vollopen. We weten waar dat vorig jaar toe leidde.

De gevolgen van de lockdown en recent de avondklok zijn groot voor psychiatrisch kwetsbare mensen. Het niet kunnen zien van hun dierbaren treft hen hard. Jouke Osinga, raadslid voor GroenLinks in Nijmegen, realiseert zich dat terdege. Zijn motie ‘De gevolgen van de avondklok voor psychisch kwetsbaren’ roept het college op om deze gevolgen te onderzoeken, te kijken hoe de hulpverlening aan psychiatrisch kwetsbaren beter kan en wil zelfs een fonds hiervoor beschikbaar maken. En hoewel veel partijen in de Nijmeegse raad tegen die laatste twee punten stemden, haalde de motie een meerderheid. Gelukkig maar. Extra aandacht voor deze groep Nijmegenaren, die meer dan een probleem het hoofd proberen te bieden, is nodig. Het credo ‘Nijmegen sociale stad’ uit het coalitieakkoord was anders een loze kreet geweest.

Intensivisten van het Radboudumc gooiden de knuppel in het hoenderhok. Wegen de opofferingen die wij als maatschappij brengen op tegen de gezondheidswinst van de ouderen, die hierdoor een verblijf op de intensive care wordt bespaard, vragen ze zich af in een opiniestuk in de NRC. Het zijn niet de eerste Nijmeegse dwarsdenkers. De Nijmeegse hoogleraar Ira Helsloot betoogt al sinds maart dat de winst van geredde levensjaren van veelal oudere mensen op de intensive care niet opweegt tegen de levensjaren die mensen door slecht onderwijs en een onzeker financieel bestaan straks verliezen. Lang was hij een roepende in de woestijn, maar nu hij ook bijval vindt in de medische sector, valt de discussie over de zin van de maatregelen niet langer te negeren.

De meeste coronapatiënten die op de intensive care belanden hebben vaak onderliggende kwalen als diabetes en obesitas. We leggen het land plat om ze te helpen. Maar in de aanpak van de onderliggende kwalen schiet de overheid rijkelijk te kort. Dat tonen onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan in een eind januari gepubliceerd onderzoek. In andere landen helpt een belasting op suiker de consument gezonde keuzes te maken. Onze overheid maakt liever groente en fruit duurder met een hoger btw-tarief. Blijkbaar durft onze overheid pas gezondheidsbeleid te maken als de grens van de ic-capaciteit in zicht komt.

Kun je een autosnelweg aanleggen door een Natura 2000-gebied als je eerder al 125 miljoen euro hebt uitgegeven aan een spoortunnel om de natuur te beschermen? Ja, zegt de Raad van State. De bestuurlijke rechter maakte korte metten met teergevoelige bezwaren van omwonenden en een milieuorganisatie tegen de doortrekking van de A15 over het Pannerdensch Kanaal, zoals geluidsoverlast, fijnstof en aantasting van natuurgebied. Wel kreeg het door de VVD bestuurde Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onvoldoende voor de berekening van de stikstofdepositie. Het ministerie telde alleen de stikstof die niet verder dan vijf kilometer vanaf de nieuwe weg neerdaalt. In de herkansing krijgt het ministerie een halfjaar de tijd om met een nieuwe aanvaardbare stikstofberekening te komen. Hierbij moet het ministerie leren verder te tellen dan vijf.

Links de stikstofdepositie volgens de berekening van de ChristenUnie, rechts de berekening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. [bron ChristenUnie Gelderland].

Wie geen halfjaar maar slechts twee weken nodig had om een nieuwe stikstofberekening voor de doorgetrokken A15 te maken was de Gelderse ChristenUnie. Daarvoor gebruikte ze een van de methoden van stikstofberekening die op de website van het RIVM te vinden is. Het resultaat: een laken van stikstof over de hele Veluwe, en de uiterwaarden van Rijn en Waal. Het lijkt quasi onbegonnen werk om deze te compenseren. Geluk voor het ministerie: het RIVM heeft meerdere stikstofberekeningen, ook valt er met de parameters vast wat heen en weer te schuiven. Want opgeven en de natuur de ruimte laten, dat is voor een jarenlang door de VVD bestuurd ministerie natuurlijk een ondraaglijk offer.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl