Het coronavirus verjaagt de Nijmeegse kermis dit jaar uit het centrum. [Foto: Henk Braam].

Het college is de kermisexploitanten gunstig gezind. De verplaatsing van de najaarskermis in oktober van het centrum naar het NYMA-terrein betekent veel meer kosten voor de gemeente. De kermis is normaal gesproken een flinke bron van inkomsten, begroot was dit jaar 278.000 euro, maar levert de gemeente dit jaar niets op. Belangrijker was dat de kermis doorgaat, vermeldt het raadsbesluit van 1 september. De protesten van kermisexploitanten, die met vrachtwagens in konvooi naar het centrum trokken, aan het adres van burgemeester Hubert Bruls hielpen daarbij behoorlijk mee. Nijmegenaren kunnen in oktober gewoon weer naar draaimolens, spookhuizen, schiettenten en ander volksvermaak dankzij deze verkapte vorm van subsidie.

De persoonsgegevens van bezoekers van de Nijmeegse horeca zijn met de nieuwe coronamaatregelen niet bepaald veilig. Eigengemaakte formuliertjes met namen, telefoonnummers en e-mailadressen liggen zomaar op tafeltjes. Iemand die kwaad wil doen, kan ze gemakkelijk kopiëren, een foto is zo gemaakt. Ingevulde lijstjes liggen soms bij de ingang van een terras waar niet altijd een medewerker controle op houdt. Het probleem speelt landelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op privacybescherming van de Nederlandse burger, kreeg de afgelopen weken tientallen klachten binnen over horecaondernemers die niet zorgvuldig met contactgegevens van bezoekers omgingen. De Nijmeegse horecabezoeker heeft weinig keus: voor dat lekkere biertje moet hij even zijn privacy vergeten.

Ouders maken zich altijd zorgen over de ontwikkeling van hun kind, zeker als het om intelligentie gaat. Maar een stukje van de oplossing komt van vlak over de grens, uit België. Een recent onderzoek van de Universiteit Hasselt toont aan dat als een buurt in een stad drie procent groener wordt, het IQ van kinderen in de leeftijd van tien tot vijftien jaar met gemiddeld 2,6 punten stijgt. De wetenschappers vermoeden dat onderliggende factoren zoals minder last van geluidsoverlast en stress en meer mogelijkheden voor sociale en fysieke activiteiten hier aan ten grondslag liggen. Het advies aan Nijmeegse pappa’s en mamma’s is simpel, vergroen uw buurt en uw kinderen tegelijkertijd. U krijgt er een slimmer kind voor terug.

Onze zuiderburen zijn in meer opzichten een toonbeeld van hoe het beter kan. Neem nu iets typisch Nederlands als de fietsstraat. U weet wel, die wegen met het rode asfalt waar de auto te gast is. Alleen gedraagt de gast zich niet altijd als een gast. Meermaals komen fietsers in de verdrukking doordat automobilisten per se willen inhalen. In de West-Vlaamse stad Kortrijk is daarop iets bedacht. Borden roepen fietsers op plaats te nemen voor de auto. Automobilisten is het nadrukkelijk verboden fietsers in te halen op fietsstraten. Doen ze het toch, volgt er een boete van 58 euro. Een voorbeeld waar Nijmegen, Fietsstad 2016, nog een puntje aan kan zuigen.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl