Pluchen neptomaten rondstrooien, blinkende flyers met ‘Stem op mij a.u.b.’ uitdelen of op een spreekgestoelte voor een uitzinnige menigte je plannen voor Nederland verkondigen. Niets van dit alles. De coronacrisis betekent dat de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen danig uitgekleed zijn. Nijmeegse kandidaten doen desondanks verwoed hun best om toch een zeteltje in het parlement te bemachtigen. Elf Nijmegenaren staan dit jaar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zes minder dan vier jaar geleden. In contrast met toen bevinden zich deze keer vrijwel alle kandidaten aan de linkerzijde van het politieke spectrum. De meest rechtse partij met een Nijmeegse kandidaat is het CDA met Mark Buck, op een onverkiesbare 54e plaats. SP heeft de meeste Nijmegenaren op de lijst: drie. Daarna volgen GroenLinks, PvdA en D66 met ieder twee kandidaten. Van de nieuwe partijen presenteert alleen Splinter een Nijmeegse kandidaat: filosoof Shad Raouf.

In 2017 drongen maar liefst vijf Nijmegenaren door tot de Tweede Kamer. De score haalt Nijmegen deze keer niet. Alleen doordat twee zittende Tweede Kamerleden, Alexander Kops en Rob Jetten, Nijmegen hebben verruild voor een optrekje in een buurgemeente. De enig overgebleven zittende Nijmeegse kandidaat is Lisa Westerveld. Zij is van alle huidige Nijmegenaren het best gepositioneerd om in de Tweede Kamer te komen: nummer tien op de lijst van GroenLinks. Meteen gevolgd door April Ranshuijsen, nu nog voorzitter van de gemeenteraadsfractie, die de elfde plek inneemt. De enige andere Nijmeegse kanshebber van betekenis is Charlotte Brand, nummer vijftien op de lijst van de PvdA. Op basis van de peilingen wel een heel wankele positie.

Zeigelhof, locatie van de Piersonrellen in 1981. [foto Erik Janssen].
De Nijmeegse Stadskrant dankt er zijn oprichting aan: de Piersonrellen. In februari was het veertig jaar geleden dat tanks de stad in rolden om krakers uit pakhuis de Eenhoorn te verwijderen. Een misrekening van toenmalig burgemeester Frans Hermsen, die met geweld de sloop van het pakhuis en veertien sociale huurwoningen wilde doorzetten om daar een parkeergarage te bouwen. Het gewelddadige optreden oogstte veel verontwaardiging. Na enkele grote demonstraties zag de gemeenteraad van lieverlede af van die plannen. Vijftien jaar geleden bracht De Nijmeegse Stadskrant een uitgebreide terugblik, die nog steeds terug te lezen is. Ga hiervoor naar het artikel Tanks in de stad.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl