Nijmegenaren vergeten nog weleens dat er elders in het Rijk van Nijmegen ook gemeentepolitiek op hoog niveau gevoerd wordt. Zo hebben de colleges van Wijchen en Druten verregaande plannen klaarliggen voor een fusie van de beide gemeenten. Het college van Wijchen droeg als belangrijkste argument aan meer invloed in de regio, want financiële voordelen levert de fusie niet op. De nieuwe gemeente Wijdru of Druwij, over de naam moet nog een stevig robbertje gevochten worden, moet met 60.000 inwoners een zwaardere stem in de regio krijgen. Het Wijchens weekblad Wegwijs vermoedt dat het plan allang in kannen en kruiken is en dat het alleen nog wachten is op het Gelders provinciebestuur dat een herindelingsscan van de bestuurlijke fusie maakt. De verloving van Wijchen en Druten is aangekondigd, het wachten is op de huwelijksdatum.

Na veel spitten is er nu eindelijk bewijs. Aan de Bosweg stootten archeologen op drie meter diepte op resten van het Romeinse aquaduct. Althans er ligt een diepe ingraving met donkere grond tussen het gele zand. De oudheidkundigen interpreteren dat als de resten van een houten bak of goot waardoor de Romeinen water naar hun legerkamp op de Hunnerberg lieten stromen. Gegraven dalen, zoals het Kerstendal, en opgeworpen dammen maakten het aannemelijk dat de Romeinen hun water haalden vanaf de stuwwal, maar hard bewijs ontbrak. Is het deze vondst die UNESCO moet overtuigen om de Romeinse Limes aan te wijzen als werelderfgoed? Het Romeins aquaduct is maar een klein onderdeel, maar toch. De aanvraag is al gesteld. Eerder nog uitte de Rekenkamer van Nijmegen gerede twijfel over het bestaan van het aquaduct. De rekenaars vonden dat Nijmegen wel erg voorbarig was met het uitventen van onbewezen historische monumenten. Sceptici die de huid niet wilden verkopen voordat de beer geschoten is.

Het zijn gevaarlijke tijden voor de wolven in Gelderland. Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG), een belangenorganisatie voor particuliere grondbezitters in Gelderland, heeft de wolf vogelvrij verklaard. Nu blijkt dat de wolf af en toe een schaap pakt, vindt deze organisatie dat de wolf afgeschoten kan worden, zodat er niet te veel van zijn. Populatiebeheer noemt het GPG dat eufemistisch. Dan moet wel eerst al het nodige aan preventie gedaan zijn, zoals afrasteringen, stallen en zelfs het gebruik van herders, schrijft de organisatie op haar website. Hoewel de wolf een beschermde diersoort is, kan de provincie als schade dreigt ontheffing voor afschot verlenen. En passant vindt het GPG dat ze alle kosten, ook voor preventie, vergoed moet krijgen. De grondbezitters letten duidelijk op de kleintjes, voor de wolven is het een ander verhaal.

De grote techbedrijven staan te springen om de technologie voor de nieuwe corona-app te leveren. Niets nieuws voor hen, want al jaren zijn de grote vijf: Amazon, Google, Facebook, Microsoft en Apple bezig om gezondheidsdata te verzamelen. Marjolein Lanzing, postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit, waarschuwt dat het onverstandig is deze monopolisten toe te laten tot de publieke gezondheidszorg. Deze bedrijven laten uiteindelijk hun commerciële belangen prevaleren boven de publieke zaak, zoals ze al eerder deden met het onderwijs, transport en slimme steden, schrijft ze in een column. Zij pleit ervoor de app te laten ontwikkelen door een onafhankelijke partij, zodat de publieke waarden gewaarborgd zijn. De datamonopolisten kun je daarop niet vertrouwen. Dat hebben ze al vaker laten zien.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl