De HEMA-rookworst, de panda en aardolie zijn op een unieke manier met elkaar verbonden. Alledrie hebben een flinke financiële injectie ontvangen van Marcel Boekhoorn, Nijmegens miljardair. De filantroop Boekhoorn droomde ervan om twee panda’s naar zijn dierentuin te halen door ze de halve wereld over te slepen. Daarna zette de zakenman Boekhoorn zijn zinnen op de HEMA, kocht deze, en kan nu zijn ambitie realiseren om de rookworst op te waarderen naar het Broodje Boekhoorn. Minder bekend is oliecowboy Boekhoorn. Mazarine Energy, zijn olie- en gasbedrijf, zoekt en ontwikkelt olie- en gasvelden. Een merkwaardige spagaat van Boekhoorn, die jarenlang obsessief twee panda’s, een bedreigde diersoort, naar zijn dierentuintje wilde halen. Tegelijkertijd financiert Boekhoorn de fossielebrandstoffenindustrie, die door haar enorme impact op milieu en klimaat een ernstige bedreiging vormt voor dieren, ook die lieve panda’s.

Je zult maar eens willen ontspannen en merken dat een recreatiegebied als De Berendonck, met zijn water, gras, fietspaden, wandelroutes en bomen gewoon niet genoeg voor je is. Gelukkig heeft LeisureLands, de exploitant van dit gebied, dat goed begrepen en de ruimte gegeven aan een monstrueus nieuw wellness-resort, Thermen Berendonck. Veel hoefde niet te worden gedaan, alleen maar wat bomen kappen, wat grond opzij schuiven, een enorme betonnen kolos bouwen en een nieuwe asfaltweg aanleggen, zodat mensen er met hun autootje kunnen komen. Meer niet. Dat de historisch cultureel belangrijke Teersdijk voor de helft compleet is vernield, is van ondergeschikt belang. Fijn om te horen dat LeisureLands zo aan de noden van de mens denkt en op de koop toe neemt dat wat eens mooie natuur was, om financiële redenen, nu een megalomaan badhuis voor welgestelden is geworden.

Het Racial Volunteer Force is een extreemrechtse organisatie die gekend is om haar nazi-sympathisanten. Deze twijfelachtige club gelastte op het laatste moment een door hen geplande demonstratie tegen voormalig krakerspand De Grote Broek af. Dat weerhield De Grote Broek en haar vrijwilligers, groepen en medestanders er niet van om een manifestatie op touw te zetten met als eenvoudige en heldere boodschap: in Nijmegen is nooit ruimte voor racisme en fascisme. Dat bracht De Gelderlander ertoe om die boodschap te vergelijken met die van de fascisten door de vergelijking te trekken tussen extreemrechts en het “extreemlinkse bolwerk De Grote Broek”. Als extreemlinks betekent geen racisme en fascisme, dan zouden we allemaal extreemlinks moeten zijn. Om deze twee gedachtegoeden op een lijn te zetten is een gotspe, De Gelderlander zou beter moeten weten.

Auteur: Erik Janssen


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl