Documenten van de gemeente Nijmegen over het besluit over de aanleg van het warmtenet voor het Waalfront en de Waalsprong blijven onder de pet. De Rekenkamer Nijmegen, die onderzoek doet naar beleid van de gemeente, stelde onlangs vast dat de gemeente veel opener had moeten opereren. De Rekenkamer noemde de besluitvorming rondom het warmtenet onnavolgbaar en oncontroleerbaar. De motie van Theo de Wit (PvdA) die vroeg om alle informatie openbaar te maken, faalde echter hopeloos. Ze werd met 26 tegen 11 stemmen verworpen. Onduidelijk blijft waarom de gemeente de documenten geheim wil houden. De opmerking dat het gaat om financieel en economisch gevoelige informatie roept alleen maar meer vragen op. Gebruikers van het warmtenet hebben nu geen enkel idee over de inhoud van het contract met Nuon, dat loopt tot 2045. Ze kunnen zich alleen tegen hoge kosten loskoppelen van het net.

De hoogbouw in het centrum van Nijmegen gaat gewoon door. Nadat al een enorme woontoren op Plein 1944 dit plein voorgoed van zijn charme beroofde, wil nu ondernemer Ton Hendriks op de plek van het voormalig Luxortheater op de hoek van de Bloemerstraat en Doddendaal, een woontoren van negen lagen bouwen. Onderin komt een supermarkt en daarboven appartementen voor studenten. Zorgbehoevende ouderen moeten de trap of de lift nemen, zij mogen in de bovenste drie woonlagen. In geen enkel plan is er sprake van om dit gebouw groen of zelfvoorzienend te maken. Een gemiste kans voor een investering van 14 tot 16 miljoen euro, die met meer aandacht voor duurzaamheid wel de harten van de Nijmeegse bevolking had kunnen winnen.

Je verwacht het niet van zo’n stad als Nijmegen, die pretendeert groen te zijn, maar de gemeente gaf haar goedkeuring aan een nieuw tankstation voor fossiele brandstoffen in Ressen. Wethouder Noël Vergunst beloofde dat dit de laatste is. Hij zegt te geloven in de combinatie van tankstations voor benzine en gas met snellaadpunten voor elektrische auto’s. Het valt te betwijfelen of die snellaadpunten er snel genoeg bijkomen om in 2030, zoals afgesproken in het regeerakkoord, alleen nog emissieloze auto’s te verkopen. De groei van laadpalen in Nijmegen gaat ontzettend langzaam. Mensen stellen hun aankoop van elektrische auto’s daarom uit. Het is de vraag of Vergunst zijn belofte vol kan houden, geen nieuwe tankstations met fossiele brandstoffen meer toe te laten.

Statiegeld is het mooiste geld, zei Youp van ‘t Hek eens in een van zijn conferences. In Nijmegen lijken sommigen het daar echter niet mee eens te zijn. Steeds vaker is te zien dat lege bierflesjes kapot worden geslagen en op fietspaden gegooid. Naast de enorme kapitaalvernietiging, elk flesje is toch 15 eurocent statiegeld, betekent dit ook een grote ergernis voor fietsend Nijmegen. Bij de fietsstoplichten op het Keizer Karelplein en op het fietspad van de Hatertseweg bijvoorbeeld worden fietsers gedwongen om met een grote boog om de scherven van kapotte bierflesjes heen te fietsen om niet met een lekke band stil te komen staan. De grap is er echter onderhand wel van af. Beter is het om die leeggedronken flesjes gewoon weer in te ruilen voor contant geld voor uw volgende lading bier. En de fietsers een beetje te vriend houden.

Auteur: Erik Janssen


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl