Nauwelijks te horen, maar misschien heeft u hem wel gezien: een van de duurste elektrische auto’s ter wereld, een Tesla, rijdt rond in de Nijmeegse straten. Ontsproten aan het brein van wonderkind Elon Musk, geeft die de rijder het misplaatste gevoel zich duurzaam te vervoeren, omdat de auto geen benzine of gas verbruikt. En inderdaad, de auto stoot geen CO2 uit. Maar ondertussen kost het enorm veel energie om überhaupt zo’n auto te bouwen, zit die Amerikaanse slee tjokvol met batterijen en is de stroom die de kar nodig heeft, nog vaak opgewekt door kolencentrales. Kortom, de totale ecologische voetafdruk van het bezitten van zo’n auto staat mijlenver af van werkelijk duurzaam vervoer. Echter, voor slechts 68.000 euro, de prijs van een nieuwe Tesla, kunt u dat schuldgevoel afkopen. Geen geld.

Een ander stukje geïmporteerde Amerikaanse cultuur, dat u misschien ook voorbij heeft zien komen, is de ultraconservatieve christelijke organisatie Civitas Christiana. Dit clubje is de Nederlandse vertakking van de Amerikaanse vereniging Traditie, Familie en Bezit. Opererend vanuit Heilig Landstichting, en geleid door hun voorman Hugo Bos, voert Civitas Christiana campagne tegen homo’s, lesbiennes, transgenders en andere seksueel verdorvenen die hun goddelijke waarden bedreigen. Elke andere relatie dan die van man en vrouw wijzen zij af en zien zij als een perversiteit. Een pamflet, dat de straten in Hatert bevuilde, spreekt zelfs van een seksueel spook dat door Nijmegen waart, refererend aan lhbt-activisten. Nederland is een multiculturele brij en abortus deugt ook niet. Deze dubieuze christelijke moraalridderskliek ziet vijanden waar ze niet zijn. Hun Cultuur onder Vuur-campagne is overgoten met een liefelijk gezin-als-hoeksteen-van-de-samenlevingsausje, maar ondertussen dienen ze de duivel door mensen tegen elkaar op te hitsen.

Het diepst doorgedrongen stukje Amerikaanse cultuur in de Nijmeegse huiskamer is ongetwijfeld Facebook. Een peiling van onderzoeksplatform Social Dutch laat zien dat in 2018 meer dan 60 procent van de Nijmegenaren een account had op deze advertentiegigant, het levenswerk van Mark Zuckerberg. En al die Nijmegenaren vertellen vrolijk aan multimiljardair Mark wat ze doen, waarom, met wie, waar en wanneer, wat ze leuk vinden, wat niet, enzovoort, enzovoort. En Mark verkoopt het evenzo vrolijk door. Alles wat de gemiddelde Nijmegenaar deelt en daardoor gratis afgeeft aan Facebook, verkoopt Facebook aan de hoogste bieder. Elke seconde, duizenden keren. Nooit afgevraagd waarom het bedrijf een beurswaarde heeft van 423 miljard dollar en uw account gratis is? Heel simpel, uw persoonlijke informatie is goud geld waard. Daarbij neemt Facebook het ook niet zo nauw met uw privacy. Het schandaal waarbij Facebook gegevens van miljoenen mensen verkocht aan databedrijf Cambridge Analytica, staat nog vers in het geheugen. Misschien nog maar eens goed nadenken, voordat u weer meteen op die blauwe f klikt.

Van overzee komen ook steeds meer vreemde klanken onze kant op. Klanken die klinken als leeglopende fietspompen, vibrerende sissende slangen en drie keer per zin het woordje yeah. Broeinest van al die vreemde klanken is de Radbouduniversiteit. Inmiddels biedt dit ooit door katholieke geestelijken opgericht onderwijsinstituut voor de emancipatie van het katholieke volksdeel, veertien van de eenenvijftig bacheloropleidingen alleen in het Engels aan. Voor de niet–Engelssprekenden onder ons, deze zijn vergelijkbaar met de voormalige kandidaatsopleidingen, meestal ingekort tot drie jaar. Wat betreft de vervolgstudies op de uni, ook wel masteropleidingen genoemd, zijn intussen hele faculteiten overgegaan op een vreemde voertaal. Inmiddels neemt het verzet tegen deze taaloverrompeling toe. Steeds meer mensen beseffen dat je met een taal niet alleen maar woorden importeert, maar dat deze woorden ook ideeën en denkbeelden meebrengen uit het land van oorsprong. Wie zich daarom graag wentelt in de Engelse taal, moet niet raar opkijken als het radicale kapitalisme zegeviert.

Auteurs: Gabriëlla Hendriks, Erik Janssen


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl