Heeft u een sterke persoonlijkheid, zit u vol met jeugdig enthousiasme en beschikt u over onbetaalbare levenswijsheden? Dan is nachtburgemeester zijn van Nijmegen echt iets voor u. Tot het eisenpakket behoort ook commercieel en zakelijk inzicht, want het nachtburgemeesterschap moet wel geld in het laatje brengen. Niet zozeer voor de nachtburgemeester zelf, de baan is vooralsnog onbezoldigd, maar voor de Nijmeegse, nachtelijke goegemeente. Het publiek mag kiezen, maar helemaal vrije verkiezingen zijn het niet. Een sollicitatiecommissie houdt een voorselectie, het Hongkongverkiezingsmodel dus.

Waterkwartierder Michiel de Wit bindt de strijd aan met het Nijmeegse college. Dit zelfbenoemd ‘groene’ college wil 62 Italiaanse bomen kappen langs de Industrieweg in Nijmegen-West. De boomwortels vernielen het fietspad. De Wit is bang dat met de bomenrij een buffer verdwijnt die het Waterkwartier beschermt tegen fijnstof. Weliswaar komen er nieuwe bomen voor terug, maar in een ingenieus filmpje op internet legt De Wit uit dat juist de hoogte van de bomen bepalend is voor de filterende werking en die is bij jonge bomen heel gering. De gemeente wuifde zijn bezwaren weg, hij was immers geen omwonende, maar dat argument pikte de rechter niet. De zaak ligt nu bij de Raad van State en als alles tot de bodem wordt uitgevochten kan dat nog wel even duren.

De duurzame icoon de Nijmeegse Zonnetrein is op sterven na dood. De trein kampt met afgebroken assen, kapotte remkabels en andere mankementen. Oplappen is dermate duur dat de stichting die het duurzame vervoer bestiert, liever een nieuw treintje wil. Grote vraag is wie dat gaat betalen: Immers een echt duurzame zonnetrein kost drie ton. Er is wel een goedkope Chinese variant voor eenvijfde van dat bedrag, maar het duurzaamheidsgehalte daarvan is een voormalige groene hoofdstad onwaardig. Vandaar dat de mensen achter de Zonnetrein een beroep doen op de gemeenschap. Of de gemeente zo lief wil zijn de beurs te trekken.

Alarmkreten schallen vanaf het universiteitsterrein. Een Aziatische infiltrant vormt een groter gevaar dan alle eikenprocessierupsen en reuzenteken bij elkaar. Bart Knols, insectendeskundige verbonden aan de Radboud Universiteit, luidt de alarmbellen vanwege de komst van de tijgermug. Deze exotische mug kan knokkelkoorts en het West-Nijlvirus overdragen. Er zijn ook andere muggen die dat kunnen. Toch heeft Knols het meest een hekel aan de tijgermug. Hij pleit zelfs voor inzet van het leger dat de tijgermug, tuin voor tuin en straat voor straat, moet verdelgen en uitroeien.

Hulp met zorg, financiën, relaties of de opvoeding nodig? Voor wie in nood zit is er hulp. Met veel bombarie zijn in 2015 de Sociale Wijkteams opgericht, die mensen in hun buurt helpen met allerlei problemen. Er is een grote kans dat u ze niet kent, ook al zitten ze om de hoek. Uit de recentste stads-en wijkmonitor van de gemeente blijkt dat meer dan de helft (54 procent) van de Nijmegenaren nog nooit van de Sociale Wijkteams heeft gehoord. Slechts achttien procent weet waar het team in hun buurt zit. In elke Nijmeegse wijk zit een Sociaal Wijkteam, tien in totaal. Het is de hoogste tijd dat de teams zelf socialer worden en hun blijde boodschap luid verkondigen. De Nijmeegse goegemeente kan alle hulp gebruiken.

Auteurs: Gabriëlla Hendriks en Erik Janssen


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl