De Belastingdienst heeft op tijd en naar volle tevredenheid van directbetrokkenen verschuldigde bedragen van in totaal 3,5 miljoen euro betaald inzake de kinderopvangtoeslagaffaire. De advieskantoren Deloitte (2,6 miljoen euro), Boston Consulting Group (563.000 euro), KPMG (220.000 euro) en Capgemini (120.000 euro), die waren ingehuurd om adviezen te geven, roemden de snelheid, accuratesse en persoonlijke aandacht waarmee de Belastingdienst hun facturen betaalde voor de geleverde diensten van deze bedrijven. Dat verdient een grote pluim, was een veelgehoord compliment. Wanneer de duizenden gezinnen in Nederland, van wie 113 in Nijmegen, hun financiële compensaties krijgen uitgekeerd, nadat ze jarenlang onterecht van toeslagfraude beschuldigd waren, is nog niet bekend.

Het was voornamelijk erg gezellig rondom LUX, waar de terrassen waren opgebouwd, en dat de locatie was van een nieuw festival, Warming Up: Nimma aan zee. Op een van de warmste dagen in september probeerde dit nieuwe kunst- en klimaatfestival op een ludieke manier bewustwording te kweken voor de klimaatcrisis. Vanuit het idee hoe Nijmegen eruit zou zien als het aan zee ligt. Bezoekers konden een pop-uptuin in, wadlopen naar de Ooijpolder, films zien en in discussie gaan. Weinig activiteiten waren volgeboekt, voor de meeste waren op de dag zelf nog kaarten te krijgen. Dat gold niet voor het terras van LUX, dat de hele middag en avond vol zat. De meeste mensen warmden zich liever in de zon met een biertje dan zich druk te maken over die andere opwarming, die van de aarde.

De komende weken zijn beslissend voor waar het in Europa naartoe gaat met de veroorzaker van tien procent van de broeikasgassen: de landbouw. Frans Timmermans mag dan zijn mond vol hebben over de groene deal, de drie grote partijen in het Europees Parlement, de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen bekokstoven ondertussen om bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid alles zo veel mogelijk bij het oude te laten. Verdere intensivering in plaats van verduurzaming, aldus Vogelbescherming Nederland. En dat alles in een week waarin het Europees Milieuagentschap aantoont dat de natuur, op een paar uitzonderingen na, ongekend snel achteruit gaat. Door intensieve landbouw verliezen weidevogels als kieviten, veldleeuweriken en grutto’s hun habitat. Maar ook stedelijke wildgroei en ontbossing eisen hun tol. Om de situatie te keren moet de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren, bossen beheren en steden bouwen fundamenteel veranderen, aldus het milieuagentschap. Een boodschap die bij het merendeel van de Europese politici aan dovemansoren gericht lijkt.

Hier ligt over vijf jaar een autosnelweg. [foto: Gabriëlla Hendriks].

Wie de boodschap wel serieus neemt, zijn de actievoerders die in Duitsland boomhutten bouwen om bossen tegen kaalkap te beschermen. In 2018 droeg dit verzet er mede toe bij dat het Hambacher woud niet voor een bruinkoolmijn moest wijken. Nu is er een soortgelijk protest in het Dannenröder woud. Dwars door het nog ongerepte bos met vele oude eiken en beuken is een snelweg gepland. Elk moment kan de ruiming beginnen, in een naastgelegen bos zijn al de eerste stroken gekapt. In totaal moet er voor de 42 kilometer autosnelweg 69 hectare bos wijken waarvan 27 hectare in het Dannenröder woud. Tot 2030 wil Duitsland nog voor ongeveer 800 kilometer aan nieuwe autosnelwegen aanleggen. Zie daar de groene ambities van Klimakanzlerin Angela Merkel.

Natuurgebieden in Gelderland zijn evenmin veilig voor aantasting door nieuwe autosnelwegen. Zo steekt de provincie 350 miljoen euro in de bouw van 12 kilometer snelweg langs het natuurgebied Oude Rijnstrangen. Nog heeft de Raad van State geen uitspraak gedaan of de weg wel aangelegd mag worden. Intussen sloopt Rijkswaterstaat al wel vier huizen die in de weg staan. Het betekent het verlies van nestelplaatsen voor de kerkuil, steenuil en de steenmarter. Treuren hoeven de diertjes niet, want Rijkswaterstaat heeft inmiddels wel zeven uilenkasten, waaronder een speciale steenuilenkast, en een steenmarterkast laten ophangen. Het is nog de vraag of de nieuwe behuizing voldoende geïsoleerd is om het geluid van dagelijks 32 duizend passerende voertuigen te dempen.

De raadsvergadering van 23 september was niet de meest gelukkige voor Paul Eigenhuijsen, fractievoorzitter van VoorNijmegen.Nu. Alle drie de amendementen die hij indiende werden vakkundig de nek omgedraaid door een meerderheid van de raad. Het was nog tot daaraantoe dat zijn voorstellen Efficiency niet ten koste van alles en In deze branche is niets vreemd het niet haalden. Maar dat zijn idee om bezitters van een bromfiets van voor 2011 deze gratis om te laten ruilen voor een elektrische fiets met 30 tegen 4 stemmen de prullenbak in ging, is onbegrijpelijk. En hij had nog wel zo zijn best gedaan op de titel van het amendement met Broem, broem, broeeeeeeemmmmmmm………….. Het is echt vervelend voor Eigenhuijsen dat zijn ideeën niet wat serieuzer genomen worden.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl