De Special discriminatie is vanaf 3 december overal verkrijgbaar in Nijmegen.

Wie wil weten wat er speelt in de maatschappij, wendt zich tot de literatuur. Vaker niet dan wel hebben schrijfsters en schrijvers een intuïtief gevoel over de mentaliteit, trends en de sociale en persoonlijke dilemma’s die een samenleving bezighouden. Ook wordt dat pijnlijk duidelijk als je kijkt naar hoe mensen worden afgebeeld in de huidige Nederlandse literatuur. Roel Smeets, assistent-professor aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek en concludeerde: wit overheerst.

In dat onderzoek keek Smeets naar de manier waarop mannen en vrouwen, mensen met en zonder migratieachtergrond, lager- en hogeropgeleiden, en jongeren en ouderen voorkomen in 170 hedendaagse romans. Niet geheel onverwacht hebben mannen vaker een rol in de romans dan vrouwen (60 versus 40 procent). Wat meteen opvalt is het relatief lage aantal personages met een migratieachtergrond. Dit staat met 10 procent in geen verhouding tot het daadwerkelijke percentage. In de Nederlandse samenleving heeft een kwart van de bevolking een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Ook keek Smeets naar de mate van integratie in de romans tussen sociale groepen. Zo is er relatief veel segregatie tussen hoger- en lageropgeleide personages, tussen jongere en oudere personages en tussen personages met en personages zonder migratieachtergrond, hoewel dat laatste veel minder is in literaire fictie dan in de Nederlandse samenleving. Het onderzoek van Smeets strekte zich uit over 2137 fictieve karakters in 170 romans uit 2012.

Dit literatuuronderzoek is een pregnante illustratie van hoe Nederland ervoor staat. Segregatie bestaat. Discriminatie bestaat. Sociale klassen bestaan. In de Nederlandse samenleving, en ook in de Nijmeegse, is iedereen voor de wet gelijk, maar kent de praktijk een andere realiteit voor bijvoorbeeld mensen met een beperking, lhbti+’ers en mensen met een migratieachtergrond. Daar zien we in deze editie van De Nijmeegse Stadskrant navrante voorbeelden van.

De nieuwe editie van De Nijmeegse Stadskrant, een special over discriminatie, is vanaf vandaag overal verkrijgbaar in Nijmegen.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl