Als er niets gebeurt aan de stikstofproblematiek, dreigen planten als de blauwe knoop en insecten die ervan afhankelijk zijn te verdwijnen. [foto Gilbert de Bruijn].
[Nijmegen in 2040, het zwarte scenario] De wereld zit in een crisis. Niet alleen in een corona- en stikstofcrisis, maar ook in een alomvattende klimaatcrisis. Als de politiek de milieuproblemen niet met man en macht aanpakt, wordt al binnen vijftig jaar al het leven bedreigd. Hoe ziet Nijmegen eruit over twintig jaar als we niets doen?

Om de klimaatcrisis te keren moet er veel gebeuren, en snel ook. De uitstoot van stikstof en broeikasgassen beperken, het vliegtuig- en autogebruik aan banden leggen, schepen af laten stappen van de dieselaandrijving, de verontreinigende industrie schoonmaken, boeren milieuvriendelijk laten boeren en het gebruik van fossiele brandstoffen sterk verminderen. Maar wat gaan we merken als dat allemaal niet of te weinig gebeurt? Hoe ziet het Rijk van Nijmegen er dan over twintig jaar uit?

Schimmels
Het is 2040: stikstofminnende planten komen nu overal voor: brandnetels langs de weg en bramen in de bossen. In die bossen kwijnt een kwart van de bomen weg, geplaagd door schimmels. De heidegebieden zijn gehalveerd. Weg zijn niet alleen de al in 2021 zeldzame blauwe knoop, de moerasparelmoervlinder, wilde tijm en het tijmblauwtje, de grote pimpernel en het pimpernelblauwtje maar nog honderden andere plantensoorten en de dieren die daarvan afhankelijk waren.

De Waal treedt om de paar jaar uit haar oevers en voor dijkdoorbraken wordt gevreesd. De vennen staan een deel van het jaar droog. Natuurgebieden zijn verschraald en de bodem is uitgeput door verzuring. Dat komt door stikstofverbindingen, die andere mineralen, vitamines en sporenelementen oplossen en wegspoelen. Ook de helft van de landbouwgrond is stikstofrijk maar uitgeput. De bodem levert niet meer genoeg voeding voor wormen, kevers en andere grondverbeteraars. De vogels zijn verzwakt doordat ze niet meer genoeg kalk, kalium, magnesium en andere belangrijke stoffen binnenkrijgen. Gebroken pootjes van koolmezen en andere vogels zijn een normaal verschijnsel geworden en de vogel-, vlinder- en bijenstand is schrikbarend achteruit gehold. Schimmels en virussen tasten steeds vaker en op grotere schaal planten, dieren en mensen aan.

Dood
In 2021 gaat een Nijmegenaar gemiddeld 420 dagen eerder dood door de luchtvervuiling, becijferde de GGD. In 2041 is dat ruim twee jaar. Het aantal mensen dat door luchtvervuiling en daarmee samenhangende ziektes als astma en kanker sterft, is verdubbeld. Ook maag- en darmziektes, reumatische ziektes en moeheidsziektes komen bij de helft van de bevolking voor doordat hun voeding niet genoeg mineralen en andere voedingstoffen bevat. Multivitaminepillen kunnen dit tekort niet vervangen. De kindersterfte is dramatisch gestegen.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl