Ook in 2022 staan er meer mannen dan vrouwen op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar er zijn grote verschillen tussen de partijen. Sommige politieke partijen passen hun beleid aan om meer vrouwen aan te trekken. Dit blijkt te werken.

Acht jaar geleden kwam de politiek geëngageerde Carin Hereijgers met een aantal gelijkgestemden in actie. Er stonden te weinig vrouwen op de Nijmeegse kieslijsten naar hun idee. Ze vonden dat dit de stad niet representeerde. De groep ging in gesprek met politieke partijen, motiveerde vrouwen en zette scouts in opdat de kandidatenlijsten voor de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen representatiever zouden zijn. Met succes: de kandidatenlijsten van 2014 waren meer divers dan die van 2010.

Ondanks deze inspanningen zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de Nijmeegse gemeentepolitiek. Er zijn allerlei redenen waarom vrouwen zich minder snel kandidaat stellen. Zo voelen vrouwen zich niet genoodzaakt de gemeenteraad te betreden of zijn zij bang dat het moeilijk te combineren is met hun werk- of thuissituatie. Ook is vaak niet duidelijk wat een plek in de gemeenteraad daadwerkelijk oplevert. D66 biedt daarom een training of opleiding aan om een inkijk te geven in hoe zo’n functie eruitziet. Ook GroenLinks ziet in dat laagdrempeligheid belangrijk is. Daarom biedt de partij politieke trainingen aan en kun je bijvoorbeeld een dag stage lopen met een raadslid. D66 heeft, kort na het overlijden van Els Borst, het Els Borstnetwerk opgericht waarin vrouwen bij elkaar komen en dat op regionaal niveau activiteiten organiseert.

Pieter van Megen (D66). [foto Jan Lintsen].
Vrouwenscout
Een ander middel om vrouwen te motiveren de politiek in te gaan, zijn vrouwenscouts. Voornamelijk vrouwen zetten lijntjes in hun netwerk uit of zoeken potentiële kandidaten binnen het bedrijfsleven om vervolgens met hen in gesprek te gaan. Volgens Pieter van Megen (D66) werkt dit goed. „Veel vrouwen zien minder de noodzaak om politiek actief te worden. Ze geven minder om status en aanzien en twijfelen aan hun kunnen. Bovendien staan mannen vaak vooraan om hun mening te delen, dit schrikt menig vrouw ook wel af.” Bij D66 bestaat de selectiecommissie die de kandidatenlijst opstelt onder anderen uit de kandidaat-lijsttrekker, in dit geval is dat Lusanne Bouwmans. Het behoort tot haar taken om met deze selectiecommissie een diverse lijst te vormen. „Dat zij vrouw is, heeft ongetwijfeld een positief effect op het aantal vrouwen op de lijst”, aldus Van Megen.
Deze initiatieven lonen: Zo levert GroenLinks al meerdere jaren een diverse lijst aan: vijf van de huidige elf gemeenteraadsleden zijn vrouw. Voor de aankomende verkiezingen zijn bij zowel D66 als GroenLinks acht van de eerste twintig kandidaten vrouw.

Cilia Daemen (GroenLinks). [foto Jan Lintsen].
Iemand die veel ervaring opdeed als vrouwelijk gemeenteraadslid is Cilia Daemen. Zij kijkt positief terug op twaalf jaar als actief lid van GroenLinks waarvan acht jaar als raadslid. „Je houdt je bezig met iets wat jou interesseert en iets waar jij je bijdrage aan kunt leveren. Ik ging in gesprek met kwetsbare doelgroepen. In diverse wijken kwamen mij veel situaties onder ogen.” Zij benadrukt het belang van de steun die je bij andere vrouwen kunt vinden. Zo was zij in dezelfde tijd zwanger als een collega-raadslid. Op die manier vind je samen manieren om werk, zwanger­schap, raadslidschap en een eigen sociaal leven te combineren. „En”, zegt Daemen, „je krijgt uiteraard zwangerschapsverlof.”

In tegenstelling tot GroenLinks en D66 doet de VVD beduidend minder aan diversiteit. Zij hebben slechts vier vrouwelijke kandidaten bij de eerste twintig op hun kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De VVD is niet actief bezig om vrouwen te stimuleren om zich kandidaat te stellen. In een reactie schreef de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie Chantal Doedens-Korsten: „De commissie spreekt met de kandidaten en houdt in haar advies rekening met aspecten als ervaring versus vernieuwing, inhoudelijke kennis en kunde, (…) maatschappelijke ervaring, teamgeest en diversiteit. Het gaat echt om het samenstellen van een team, dat meer is dan de som der delen. We vinden het – lokaal maar ook breder in de VVD – belangrijk dat iedereen zijn of haar talent kan ontwikkelen en kansen krijgt om dit in een politieke of andere functie tot uitdrukking te brengen. Door iedereen actief te motiveren en stimuleren, man en vrouw.”

Vrouwen per politieke partij gemeenteraad Nijmegen 2006-2018. [infographic Rob Mols].

 


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl