„In Nederland is weinig ruimte voor intersectionaliteit”, vindt Suus te Braak. [foto Suus te Braak].
Durf te dekoloniseren. Onder die naam maar dan in het Engels startte in juli dit jaar weer een nieuwe Nijmeegse actiegroep tegen racisme en discriminatie. Suus te Braak is een van de zes oprichters. Hij laakt vooral de nog latent aanwezige koloniale denkbeelden, die vaak discriminerend zijn.

Begin juni organiseerde Suus te Braak in het Goffertpark het Black Lives Mattersolidariteitsprotest, een burgerinitiatief om te protesteren tegen racisme in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Meer dan duizend mensen deden mee. Te Braak is 36 jaar en kreeg in zijn leven zelf ook met discriminatie te maken. „Ik kom uit een gezin met een zwarte moeder en een witte vader en identificeer me als transgender. Wonend in een wit land georiënteerd op de tweedeling van man en vrouw, is het weleens een uitdaging om het dagelijks leven aan te kunnen. Maar”, zegt hij, „ik heb de last die ik had van discriminatie omgezet in activisme.”

Ketikoti
In juli dit jaar richtte hij samen met vijf anderen een collectief op: Dare to Decolonize. Te Braak: „De leden van het collectief hebben net als ik al hun hele leven te maken met racistisch verbaal en non-verbaal geweld en met het ontkennen daarvan. De ontkenning ook van de gevolgen van de Nederlandse kolonisatie, die tot nu toe merkbaar zijn. Daarnaast is er te weinig ruimte voor het gesprek over intersectionaliteit. Dat houdt in dat individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren, naast ras, gender en seksualiteit bijvoorbeeld ook cultuur, klasse en opleiding. Daarom zet ons collectief zich in tegen racisme en discriminatie, door daarover in gesprek te gaan op onze voorwaarden, dat wil zeggen dat wij tijd, vorm en inhoud bepalen. We werken onder andere samen met de bibliotheek, de universiteit en de gemeente Nijmegen. We organiseerden een verhalend Ketikoti-evenement in Bibliotheek De Mariënburg. Ketikoti betekent het ‘verbreken van de ketenen’ en is een Surinaamse feestdag op 1 juli ter herdenking van het afschaffen van de slavernij. We schrijven essays en zijn bezig met een kinder- en een muziekevenement. Met een medewerker van de universiteit zijn we in gesprek om daar, op haar verzoek, actief het gesprek over het dekoloniseren van het instituut aan te gaan. We zijn een open collectief, dus iedereen die wil steunen, meedenken, of iets wil organiseren binnen ons gedachtegoed, is welkom.”

Verzet
Dare to Decolonize is niet de eerste groep die zich tegen racisme verzet. Al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn Nijmegenaren van kleur en hun medestanders bezig met het thema in de stad en in de wijken. Recent was in Nijmegen de groep Kick Out Zwarte Piet meerdere keren actief. Te Braak: „Die actievoerders hebben een boodschap die wij onderstrepen.” De groep jongeren die in juni en juli elke dag elkaar om het uur afwisselend voor Bakker Bart in het centrum stond om mensen te wijzen op racisme, is een apart initiatief dat werd geïnspireerd door het protest in het Goffertpark.


U kunt reageren op dit artikel via een e-mail naar redactie@denijmeegsestadskrant.nl